Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Växthusvägens förlängning

Hässelby Villastad

Järfälla kommun och Stockholms stad har byggt en ny förbindelse för bilar, cyklister och gående.

Projektfakta

Växthusvägen har fått en ny anslutning till Järfälla

Växthusvägen i Hässelby har förlängts med en ny vägsträcka som ansluter till Vinlandsvägen i Järfälla. En positiv effekt utöver en ny väg för bilar, cyklister och gående, är möjligheten till nya busslinjer mellan kommunerna.

Stor hänsyn har tagits till miljön i området där vägen byggts, bland annat genom skydd av naturmarken utanför vägområdet, bullerplank och så kallade grodtunnlar.

Frågor och svar om Växthusvägens förlängning (pdf)

Ska minska trafiken på Skälbyvägen

Den nya vägsträckan avlastar den idag hårt trafikerade Skälbyvägen i Järfälla.

Ett samarbete mellan Järfälla och Stockholm 2015–2017

Arbetet startade januari–februari 2015. Den nya vägen invigdes 1 juni 2017. Järfälla kommun genomförde projektet i samarbete med Stockholms stad.

Kontakt

Trafikkontoret

Järfälla kommuns servicecenter

Uppdaterad