flygbild där planområdet markerats med röd streckad linje
Projekt Planerat

Verksamhet bekräftas på Jungfrugatan

Östermalm

Syftet med planen är att bekräfta befintlig verksamhet i fastigheten Ynglingen 10 på Östermalm. Utöver det föreslås att bevarande- och varsamhetsbestämmelser införs för befintliga byggnader mot Karlavägen vad gäller fasader och material.

Projektfakta

Bekräfta verksamhet 

Planförslaget innebär att befintlig verksamhet i fastigheten bekräftas. Planen föreslår vidare att det blir möjligt att bygga förråd för bostadskomplement på gården. Förrådet får vara totalt 25 kvadratmeter. 

Utöver det föreslås att bevarande- och varsamhetsbestämmelser införs för befintliga byggnader mot Karlavägen avseende fasader och material.

Tidigare förslag återremitterat 

I ett tidigare skede föreslogs att huset skulle byggas på med med tre våningar med 16 nya lägenheter. Efter granskning blev det förslaget återremitterat till stadsbyggnadsnämnden. Det nya beslutet innebär att ingen sådan tillbyggnad sker utan endast de befintliga verksamheterna inom fastigheten ska bekräftas.

Tidplan

  • Granskning: 28 februari till och med 4 april 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: 24 maj 2018
  • Detaljplanen vann laga kraft 23 juni 2018.

Fastighetsägare

Fabege Stockholmsynglingen AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Mattias Olsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad