Fastigheten Roddaren 58 i korsningen Fleminggatan och Sankt Eriksgatan. Huset är byggt i brunt tegel..
Hörnet av fastigheten Roddaren 58 i korsningen Fleminggatan/S:t Eriksgatan..
Projekt Planerat

Vindsvåning för kontor, Kungsholmen

Kungsholmen

Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att inreda delar av vindsvåningen med kontor för cirka 25 nya arbetsplatser. Tanken är att behålla befintliga kontor och service i resterande del av byggnaden.

Projektfakta

Vad är det som händer?

Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att inreda delar av vindsvåningen med kontor för cirka 25 nya arbetsplatser. Tanken är att behålla befintliga kontor och service i resterande del av byggnaden. 

Var händer det?

Fastigheten ligger i korsningen Fleminggatan/S:t Eriksgatan på Kungsholmen. Planområdet är cirka 800 kvadratmeter och omfattar del av fastigheten Roddaren 58, längs med S:t Eriksgatan.

Preliminär tidplan

  • Start-PM juni 2022.
  • Samråd februari 2023.
  • Granskning augusti 2023.
  • Antagande SBN december 2023.

Aktör

Byggaktör är Fastighets AB Fleminghörnet vilka även är fastighetsägare för Roddaren 58.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alexandra Källén

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad