Gångvägen mellan Rävudden och Vinterviken avstängd

Från måndag den 28 oktober till och med fredag den 29 november stängs gångvägen längs Vintervikens norra strand av. Skyltar kommer att finnas på plats och gående till Rävudden hänvisas till alternativ gångväg.

Saneringsarbetet i Vinterviken har nu nått fram till stranden och gångvägen längs vikens norra strand. För att kunna genomföra sanering i detta område behöver vi göra en planerad avstängning av gångvägen mellan Rävudden och stranden längst in i viken. Under denna period är det möjligt att ta sig till Rävudden via gångvägen från Mörtviken.

Kartbild över Vinterviken. Arbetsområdet för etapperna i vårt saneringsprojekt är utmarkerade med blått och rosa. En orange markering visar den väg där lastbilstransporter in och ut ur Vinterviken går via Vinterviksvägen. Rosa streckad linje visar vart passage mot Rävudden kan vara avstängd för allmänheten.

Läs mer om Vinterviken

Uppdaterad