dcsimg

6. Haga Nova

Haga Nova är indelad i fyra tornhus och två lägre delar. Fasaden är ljus och sandblästrad, vilket ger den en stenlik karaktär. Bilden visar gaveln på ett av tornhusen.
Foto: Tord-Rikard Söderström

Det nya bostadskvarteret på Norra Stationsgatan har lekfulla fasader med en stenlik karaktär.

Den täta Hagastaden länkar samman den gamla sten­staden i Stockholm med området kring Karolinska sjukhuset. Haga Nova är stadsdelens första färdiga bostadskvarter. Det är en stor byggnad som delats upp i olika delar, fyra tornhus och två lägre delar som blir länkar mellan dem. Alla trapphus och entréer finns i tornhusen, på så sätt kan man frigöra plats i de lägre husens bottenvåningar för förskolor.

Stadsdelen har en känsla som återkopplar till de växande amerikanska städerna kring år 1900, som Chicago. Det syns i det symmetriska klassicistiska formspråket i fasaderna, och inte minst i de dubbelhöga sockelvåningarna mot gatan. Men trots det där klassicistiska tilltalet har fasaderna ändå en lekfullhet i sin tyngd. Man kan bli stående framför dem som inför ett geometriskt problem, fasadernas betongelement med sina ljusa pigment och de kraftiga fönsteromfattningarna med sin djupa relief. Sandblästring har också gett fasaderna en stenlik karaktär.

Kvarteret har 276 lägenheter men också radhus på taket på de lägre delarna med egna takterrasser. Precis som i flera av de bostadsprojekt som färdigställts under 2018 har det här exklusiva materialet och en finnish som nästan liknar den man hittar på hotell. Det är en tät, exklusiv urban känsla, med förskolor i bottenvåningen.

Juryns kommentar

 

Ambitiös bostadsarkitektur med kvalitet. Ett rationellt hus med egen form. Byggnaden är lockande och ger ett tydligt exklusivt intryck utan att för den skull sticka ut för mycket.

Bilder och karta

Haga Nova är indelad i fyra tornhus och två lägre delar. Fasaden är ljus och sandblästrad, vilket ger den en stenlik karaktär. Bilden visar två av tornhusen i bakgrunden och de två lägre delarna i förgrunden.
Foto: Tord-Rikard Söderström
Haga Nova är indelad i fyra tornhus och två lägre delar. Fasaden är ljus och sandblästrad, vilket ger den en stenlik karaktär. Närbild på fasaden och några av de olika varianterna av balkonger.
Foto: Michael Perlmutter
Haga Nova är indelad i fyra tornhus och två lägre delar. Fasaden är ljus och sandblästrad, vilket ger den en stenlik karaktär. Bilden visar gaveln på ett av tornhusen.
Foto: Tord-Rikard Söderström
Haga Nova är indelad i fyra tornhus och två lägre delar. Fasaden är ljus och sandblästrad, vilket ger den en stenlik karaktär. Närbild på bottenvåningens detaljer och nivåskillnad.
Foto: Tord-Rikard Söderström
Haga Nova är indelad i fyra tornhus och två lägre delar. Fasaden är ljus och sandblästrad, vilket ger den en stenlik karaktär. Närbild på den övre delen av ett av tornhusen och dess balkonger i olika nivåer.
Foto: Michael Perlmutter
Byggnadens placering på karta, Norra Stationsgatan 76, Hagastaden/Vasastan.
Byggnadens placering på karta, Norra Stationsgatan 76, Hagastaden/Vasastan.

Fakta

Projekt: Haga Nova
Typ av projekt: Flerbostadshus
Fastighet: Cellen 1
Adress: Norra Stationsgatan 76
Stadsdel: Hagastaden/Vasastaden
Byggherre: Einar Mattsson
Arkitekt: VERA Arkitekter

Uppdaterad