dcsimg

9. Nationalmuseum

Nationalmuseum har restaurerats och uppdaterats med nya tillägg. Bilden visar fronten av museet sett från vattnet med skärgårdsbåtar vid kajen.
Foto: André Pihl

En omfattande restaurering och många nya tillägg återger Nationalmuseum känslan av juvel i Stockholms museisamling.

Fem år har det tagit att återge Nationalmuseum den där känslan av juvel i Stockholms museisamling. Restaurering är alltid en balansakt mellan att förnya, förstå och förvalta. Nationalmuseum balanserar mellan dessa. Mellan det som alltid funnits där men som inte varit tydligt, det som tiden stängt igen och valt bort lyfts fram – som de fönster som länge varit dolda – och nya tillägg som förstärker det som är husets själ, som glastaken som lagts över ljusgårdarna och kastar ett vitt ljus över skulpturerna på den ena gården. Tillägg som dessa liksom det nya hisstornet med sin flätade väv av patinerad mässing tar plats i det gamla.

Den inre färgsättningen i konstens rum är ett annat tillägg, som egentligen fanns med i de ursprungliga planerna 1844 men togs bort. De nya klimatanläggningarna gör att man nu kan ha skulpturer, möbler och konst i samma rum. Överhuvudtaget kan man säga att de allra flesta greppen i museet är närmast osynliga, som organisation och kommunikation.

Arkitekten Gert Wingårdh liknar det nygamla museet vid en fjäril som kliver ut ur sin något dammiga puppa. Museet har blivit både monumentalt, som det anstår en kulturbyggnad från det pretentiösa 1800-talet, men också intimt att man kan möta konsten nästan på tu man hand.

Juryns kommentar

 

Ett fint exempel på hur en historisk byggnad har uppdaterats för samtida behov och funktion med respekt för sin karaktär. Det som tidigare var avskärmat och inbyggt lyfts nu fram i ljuset. Högkvalitativa lösningar på tekniska, klimatmässiga och funktionella utmaningar kompletteras med gestaltningsmässigt imponerande tillägg som det fantastiska glastaket och hisstornet. Projektet är ett allkonstverk som tar plats på ett respektfullt och sömlöst sätt.

Bilder och karta

Nationalmuseum har restaurerats och uppdaterats med nya tillägg. Bilden visar detaljer från fasaden på innergården.
Foto: Bruno Ehrs
Nationalmuseum har restaurerats och uppdaterats med nya tillägg. Bilden visar fronten av museet sett från vattnet med skärgårdsbåtar vid kajen.
Foto: André Pihl
Nationalmuseum har restaurerats och uppdaterats med nya tillägg. Bilden visar det nya glastaket och delar av ljusgården med dess fasader.
Foto: Bruno Ehrs
Nationalmuseum har restaurerats och uppdaterats med nya tillägg. Bilden visar delar av den stora trapphallen med en porten in till tavelsamlingen.
Foto: Bruno Ehrs
Nationalmuseum har restaurerats och uppdaterats med nya tillägg. Bilden visar ett av utställningsrummen med gula väggar och socklar samt flera konstverk.
Foto: Bruno Ehrs
Nationalmuseums placering på karta, Södra Blaiseholmshamnen 2, Norrmalm.
Nationalmuseums placering på karta, Södra Blaiseholmshamnen 2, Norrmalm.

Fakta

Projekt: Nationalmuseum
Typ av projekt: Museum
Fastighet: Norrmalm 3:1
Adress: Södra Blasieholmshamnen 2
Stadsdel: Norrmalm
Byggherre: Statens Fastighetsverk
Arkitekt: Wingårdhs/Tengbom

Uppdaterad