dcsimg

1. Balneum

Foto: Erik Lefvander

En sick-sackande byggnad stänger ute bullret från Essingeleden och bildar små parkrum mot Gröndal.

Väster om Essingeleden har en fin liten stadsdel vuxit upp i skydd av det stora hus som fått namnet Balneum. Det betyder badhus på latin, och i huset finns också en simbassäng för de boende. Det är med andra ord ganska exklusivt, men huset gör också en god nytta för allmänheten. Dels genom att det blir en mur som stänger ute bullret från motorleden vilket var en förutsättning för att Gröndal skulle kunna växa ned mot Mälaren. Men också genom att den sick-sackande byggnaden bildar trevliga små parkrum där de öppna fasaderna bildar fond åt platsens gamla ekar. Åt Essingeleden är huset betydligt mer slutet, men ändå inte ointressant.

Med en begränsad formpalett: ett indraget fönster, ett utskjutande fönster, och ett ”fönster” som bara är i betong, har arkitekten komponerat en balanserad fasad som krönts med en neonskylt som få resenärer på motorleden kan ha undgått att lägga märke till. När staden förtätas blir det allt viktigare att kunna ta tidigare ratade tomter i anspråk. Genom att bygga på branta och bullerutsatta platser kan det skapas både nya bostadshus och nya skyddade rum på samma gång.

Juryns kommentar

 

En modig byggnad som möter olika förutsättningar från två sidor och med olika skalor. Betong möts av betong och vatten möts av trä. Ett tydligt gestaltningsgrepp på en väldigt utmanande plats. Med stort självförtroende har byggnaden fått sin karaktär genom ett konsekvent och fint utförande med en sammanhållen material- och färgpalett.

Bilder

Foto: Erik Lefvander
Foto: Erik Lefvander
Foto: Erik Lefvander
Foto: Erik Lefvander
Foto: Erik Lefvander

Fakta

Projekt: Balneum
Typ av projekt: Flerbostadshus
Fastighet: Storseglet 5
Adress: Storsegelvägen 2-12
Stadsdel: Gröndal
Byggherre: Genova
Arkitekt: Andreas Martin-Löf Arkitekter

Uppdaterad