dcsimg

2. Baltic Sea Science Center

Foto: Katarina Wahlström

Med den gamla sjölejonterrassen som bas har nu Skansen byggt ett vetenskapscentrum med betongfundament och träpaneler.

Med den oanvända sjölejonterrassen som bas har Skansen byggt ett vetenskapscentrum med fokus på Östersjön. Huset ligger i Skansenbergets branta terräng, vilket utnyttjats till att ge byggnaden kontakt med marken i flera plan. Entrén ligger i den gamla terrassens arkad mellan akvariet och Galejan. Den har nu återfått sin betydelse i landskapet, samtidigt som dess grova betong slagit an tonen för byggnaden bakom.

Innanför entrén öppnar sig en undervattensvärld, där Östersjöns flora och fauna möter besökaren bakom väldiga glas. Betongen är kongenial med uppgiften, inte bara för att den klarar av att hantera vattentrycket men också för att den återkallar något av karaktären hos de robusta konstruktioner som finns där land möter hav. Högre upp i huset har besökaren kommit upp över ytan, vilket avspeglas i en öppen och ljus interiör. Exteriört visar sig detta i att byggnaden klätts i en träpanel som idag är varmt trägul men med tiden kommer att närma sig betongens gråskala. Att byggnadens inre arkitektur är en följd av utställningens struktur är rätt och rimligt, samtidigt som det är förtjänstfullt att exteriören inte gör sig onödigt märkvärdig. Grannskapet är fullt av verkliga attraktioner.

Juryns kommentar

 

Ett fint tillägg genom en sammanhållen arkitektur med rena ytor. Det är glädjande med ett spännande, modernt uttryck i denna miljö där alla tider finns representerade.

Bilder

Foto: Katarina Wahlström
Foto: Katarina Wahlström
Foto: Dan Lepp
Foto: Katarina Wahlström
Foto: Katarina Wahlström

Fakta

Projekt: Baltic Sea Science Center
Typ av projekt: Utställningslokal
Fastighet: Djurgården 1:1
Adress: Skansen
Stadsdel: Djurgården
Byggherre: Stiftelsen Skansen
Arkitekt: KAWA arkitektur

Uppdaterad