dcsimg

3. Bobergsskolan

Foto: Mattias Hamrén

Den nya skolan samspelar med det gamla gasverket men markerar samtidigt sin egenart med det gråa teglet.

Få byggnader är viktigare än skolor. Inte bara för att lärandet naturligtvis måste ha sina platser utan också för att dessa byggnader sätter livslånga spår. Alla minns vi våra skolor, och har de varit vackra miljöer som mött sina barn med respekt, får vi också med oss en bild av vad samhället kan åstadkomma med sina institutioner. Bobergskolan är en sådan plats. Den består egentligen av flera byggnader som dessutom samspelar med det gamla gasverkets säregna byggnader och anläggningar, såsom den stora sfäriska gasklockan, men också den verkstadsbyggnad från tidigt 1900-tal som nu är integrerad i klustret.

Trots att skolan har flera hus kan man röra sig i strumplästen mellan dess olika delar. De nya husen är liksom de röda gamla industribyggnaderna murade, men de markerar sin egenart genom att nyttja ett tegel med gråa nyanser. Väggarna har dessutom berikats av en mängd olika murverk som uppmuntrar till nya upptäckter. Att det ändå blir en sammanhängande helhet beror till stor del på att husen håller sig till en ordinär form. Raka och enkla hus med sadeltak, precis som de hus arkitekten Ferdinand Boberg ritade för gasverket för mer än hundra år sedan.

Juryns kommentar

 

Ett fint användande av materialet tegel som ger många uttryck i en enkel, sammanhållen byggnad. Det visar på självförtroende att hålla volymen enkel och utforska materialet – på så sätt visas ett tydligt släktskap med kringliggande tegelbyggnader: här i en samtida tappning.

Bilder

Foto: Mattias Hamrén
Foto: Mattias Hamrén
Foto: Mattias Hamrén
Foto: Mattias Hamrén
Foto: Mattias Hamrén

Fakta

Projekt: Bobergsskolan
Typ av projekt: Skola
Fastighet: Gasklockorna 4
Adress: Småviltsgatan 6
Stadsdel: Norra Djurgården
Byggherre: SISAB
Arkitekt: Max Arkitekter

Uppdaterad