dcsimg

5. Folke Bernadottes bro

Foto: Kasper Dudzik

Bron har inte bara ritat om Djurgårdens karta utan också tillfört parken en ny, klassisk attraktion.

Att kunna bygga broar är mänsklighetens viktigaste färdighet. Det är brobyggandet, såväl det fysiska som det bildliga, som vidgat våra världar. Inga projekt kan vara viktigare, och få förluster skapar sådan förstämning som en raserad bro. Det är därför glädjande att det åter börjat byggas broar i Stockholm. Broar som inte bara ser till den tunga trafiken, även om den också är viktig, utan också bryr sig om att ge gång- och cykeltrafikanter nya vägar.

Folke Bernadottes bro har ritat om Djurgårdens karta samtidigt som den tillfört parken en ny, men ändå klassisk attraktion. Broar har länge hört till landskapsarkitekturens juveler. De måste, just som denna nya bro gör, både bli ett vackert blickfång och en behaglig höjdpunkt på promenaden. Det långa men flacka språnget balanserar landskapet väl och den tekniska strukturen är närvarande utan att ta över.

Juryns kommentar

 

Bron ger med sin strategiska placering en helt ny koppling som skapar ett nytt flöde i staden. Med sin fackverkskonstruktion blir den ett nytt inslag men samtidigt en naturlig del av Djurgårdens landskap. En gestaltning med kvaliteter som behållits från den första presenterade idén till sitt slutgiltiga utförande.

Bilder

Foto: Kasper Dudzik
Foto: Kasper Dudzik
Foto: Magnus Andersson
Foto: Kasper Dudzik
Foto: Kasper Dudzik

Fakta

Projekt: Folke Bernadottes bro
Typ av projekt: Bro
Fastighet: Djurgården 1:1
Adress: Djurgårdsbrunnskanalen
Stadsdel: Djurgården
Byggherre: Kungl. Djurgårdens förvaltning
Arkitekt: &Rundquist

Uppdaterad