dcsimg

6. Gasverket, hus 20

Foto: Charlotte Sandberg

Gasverkets gamla maskinhall har omvandlats till kontor och butik.

Norra Djurgårdsstaden är Stockholms starkast växande område just nu. Det ligger naturskönt med Värtan intill, och på andra sidan den smala Husarviken breder Djurgårdens slätter ut sig mellan ekar och hasslar. Till dess största förtjänster hör också de gamla byggnader i tegel som uppfördes för Stockholms gasverk. Här tillverkades och lagrades den stadsgas som försåg stadens alla gatljus och gasspisar med sitt bränsle. Processen krävde en mängd olika typer av byggnader, som alla nu går en ny framtid till mötes.

Hus 20 är ett av områdets mest generella industriminnen och den stora maskinhallen därmed tacksam att omvandla till ny användning. Huset är till skillnad mot de flesta andra av gasverkets byggnader inte ritad av Ferdinand Boberg. Hans maskinhall skadades i en explosion 1935, och den byggnad som nu står där tillkom 1938 efter Åke Tengelins ritningar. Den har nu byggts om till kontor och till butik för Systembolaget. I dess entré är det ännu möjligt att uppleva maskinhallens fulla höjd.

Juryns kommentar

 

Ett tydligt exempel på hur robusta byggnader kan återanvändas och få nya funktioner. I dagens fokus på klimateffektivt byggande glömmer vi ofta att även byggandet i sig har ett klimatavtryck och inte endast brukandet av en byggnad.

Bilder

Foto: Charlotte Sandberg
Foto: Charlotte Sandberg
Foto: Charlotte Sandberg
Foto: Charlotte Sandberg

Fakta

Projekt: Gasverket, hus 20
Typ av projekt: Butik/kontor
Fastighet: Maskinhuset 1
Adress: Bobergsgatan 50
Stadsdel: Norra Djurgården
Byggherre: CA Fastigheter
Arkitekt: Tham & Videgård Arkitekter (programhandling till bygghandling) och Koncept Arkitekter (visionsprogram samt detaljplan).

Uppdaterad