dcsimg

7. Snabba hus Råcksta

Foto: Andy Liffner

Förtillverkade moduler av hög klass har skapat ett område med många kvaliteter bortom själva bostäderna.

Genom att multiplicera förtillverkade moduler har arkitekten Andreas Martin-Löf, jagvillhabostad.nu och Svenska Bostäder skapat ett svar på ett av vår tids stora problem: Problemen för unga att komma in på bostadsmarknaden. Bostadsmodulerna håller hög klass, och blir ekonomiska genom den lilla ytan och den rationella byggprocessen.

Det är många små lägenheter som skapats i ett enda kluster, 247 stycken. Risken att billigheten lyser folk i ögonen är stor, men arkitekten har med små men effektiva medel ändå skapat ett område med många kvaliteter bortom själva bostäderna. Det främsta och mest effektiva har varit husens placering. Genom att vinkla de två volymerna har man lyckats skapa en ganska rik utemiljö. Men de enkla grepp med vilket monotonin i fasaderna brutits ned drar också blicken till sig. En svag vågrörelse och en schackrutig växling mellan öppet och halvöppet bidrar till att göra dessa snabba hus till något mer än dagsländor.

Juryns kommentar

 

Elegant och väl avvägd gestaltning för ett hus med förtillverkade moduler. Det är välgörande med ett projekt som visar på möjligheten att våga mer och orka hålla i även utifrån stränga ekonomiska förutsättningar. Och samtidigt med ambitioner för stort arkitektoniskt värde, hög rationalitet och effektivitet.

Bilder

Foto: Andy Liffner
Foto: Andy Liffner
Foto: Andy Liffner
Foto: Andy Liffner

Fakta

Projekt: Snabba hus Råcksta
Typ av projekt: Flerbostadshus
Fastighet: Grimsta 1:5
Adress: Råckstavägen 4-6
Stadsdel: Bromma
Byggherre: Svenska Bostäder
Arkitekt: Andreas Martin-Löf Arkitekter
Konceptidé: jagvillhabostad.nu

Uppdaterad