dcsimg

9. Tegnérs torn

Foto: Mikael Olsson

Ett hus som visar att ett torn inte måste vara särskilt högt för att ändå fungera som ett landmärke.

Det hus som reser sig i fonden av Barnhusbron visar att ett torn inte måste vara särskilt högt för att ändå fungera som ett landmärke. Tegnérs torn reser sig tio plan över Tegnérgatan, vilket också gör att det markerar gatans slut och brons början.

Det gamla Sabbatsbergsområdet har en mycket blandad bebyggelse som huset ändå lyckas relatera till. Sockelvåningens gröna kolmårdsmarmor hänger väl samman med den långa granitmur som utgör det gamla sjukhusområdets gräns mot söder. Över sockeln är huset helt klätt i en grön skiffer, till och med på burspråkens undersidor. Färgen relaterar till sockeln men med sin malakitgröna ton också med tjugotalsarkitekturen i området. Det utkragande hörnet stöds av en kraftig pelare. Dess guldfärg vill säga att den är något alldeles extra, samtidigt som dess lutning och i övrigt triviala form har fackverkets nödtvungna rationalitet. En obehövlig provokation i ett annars sympatiskt bostadshus med vällösta lägenheter.

Juryns kommentar

 

En signalbyggnad som med sin alldeles egna karaktär markerar brofästet och samtidigt en bortglömd plats i staden och skapar nya kvaliteter i rummen runt omkring. Byggnaden är omsorgsfullt gestaltad och väl avvägd. Med många små karaktärsgivande delar som tillsammans bildar en sammanhållen helhet samt konsekvent materialval smälter den in i kollaget av byggnader i området.

Bilder

Foto: Mikael Olsson
Foto: Mikael Olsson
Foto: Mikael Olsson
Foto: Mikael Olsson
Foto: Mikael Olsson

Fakta

Projekt: Tegnérs torn
Typ av projekt: Flerbostadshus
Fastighet: Sabbatsberg 18
Adress: Tegnérgatan 62
Stadsdel: Vasastaden
Byggherre: Svenska Bostäder
Arkitekt: Varg Arkitekter

Uppdaterad