1. Bergsvåg

Ett flerbostadshus i sten på en höjd.
Foto: Lennart Johansson

Två huskroppar i trä och med grästak. Med hänsyn till omgivningens förutsättningar blir husen en naturlig del av platsen.

Bergsvåg ligger på gränsen mellan Hjorthagens smalhusområde och Djurgårdsstaden nedanför. En av de två byggnaderna ligger precis på branten, medan den andra trycker sig mot berget bakom.

Byggnadernas svängda planform har styrts av terrängen, men det rum som därmed skapats mellan dem är ändå väl proportionerat.Det är ämnat för en förskola, vilken därmed drar nytta av anläggningens mest skyddade del.

Flertalet av lägenheterna har en fri utsikt vilket de stora indragna balkongerna tar väl vara på. Husen är byggda av trä och träet är närvarande i såväl exteriörer som interiörer.

Juryns kommentar

 

Ny självsäker arkitektur men ändå lågmäld, i harmoniskt samspel med både intilliggande bebyggelse och topografin. Kopplar effektivt samman stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden.

Bilder

En byggnad i sten på en höjd.
Foto: Robert Magnusson Årebo, Kjellander Sjöberg
En byggnad i svängd form på en brant, framför byggnaden finns en gångväg.
Foto: Lennart Johansson
En byggnad i svängd form på en brant, framför byggnaden finns en lekpark och två picknickbord.
Foto: Lennart Johansson
En svängande gång, på ena sidan gången syns en husfasad och på den andra en bergsvägg.
Foto: Wallin Bostad
Ett flerbostadshus i sten på en höjd.
Foto: Lennart Johansson

Fakta

Projekt: Bergsvåg
Typ av projekt: Flerbostadshus
Fastighet: Jackproppen 1
Adress: Älvkarleövägen
Stadsdel: Hjorthagen/Norra Djurgårdsstaden
Byggherre: Wallin Bostad
Arkitekt: Kjellander Sjöberg

Uppdaterad