10. Östermalms saluhall

Tegelkatedral i rött tegel, centrerat i bilden är en högre del av byggnaden med ett svart tak.
Foto: Åke E:son Lindman

I Östermalms saluhall syns nu ursprunglig form och färg, samtidigt som den har moderniserats till en hållbar och funktionell handelsplats.

Östermalms saluhall

Renoveringen av Östermalms saluhall är en av Stockholms mest uppmärksammade ombyggnader under senare år. Hallen har under de 130 år som gått sedan den byggdes förändrats i många små steg: fasaderna hade förlorat sin små toureller, interiören hade belamrats med olika provisorier men framför allt hade moderna krav på exempelvis kyla och sophantering gjort att hallen hamnat i otakt med tiden.

De nu avslutade arbetena innebär därför både ett återskapande av hallens ursprungliga form och färg, samt ett tillskott av installationer som ska göra så lite väsen av sig som möjligt. Därtill har dess olika funktioner strukturerats så att den ska kunna bidra så mycket som möjligt till stadslivet, under så stor del av dygnet som möjligt.

Juryns kommentar

 

Den taktfullt återställda byggnaden förstärker det stilfulla uttrycket. Saluhallens funktioner vänder nu också ansiktet ut mot gatan och förbipasserande stockholmare, vilket underlättar förståelsen av byggnaden.Det elegant restaurerade inre lockar åter in människor till detta mattempel och erbjuder en tidsresa till förra seklet. Östermalmstorg har fått tillbaka sin värdiga hörnsten.

Bilder

En folktom saluhall med olika försäljningsstånd, mellan stånden skjuter pelare upp mot taket.
Foto: Åke E:son Lindman
Ett försäljningsstånd i en saluhall.
Foto: Åke E:son Lindman
Runda detaljer på en tegelfasad.
Foto: Åke E:son Lindman
Tegelkatedral i rött tegel, centrerat i bilden är en högre del av byggnaden med ett svart tak.
Foto: Åke E:son Lindman
Pelare i en rödfärg dekorerade med detaljer.
Foto: Åke E:son Lindman

Fakta

Projekt: Östermalms saluhall
Typ av projekt: Butik/Restaurang
Fastighet: Riddaren 3
Adress: Östermalmstorg
Stadsdel: Östermalm
Byggherre: Stockholms stad/Fastighetskontoret
Arkitekt: Tengbom

Uppdaterad