2. Flora

Ett flerbostadshus i trä vid en sluttande gata.
Foto: Michael Perlmutter/Belatchew Arkitekter

Byggnaden tar hänsyn till sin omgivning samtidigt som den bidrar med samtida arkitektur till området.

På en tidigare obebyggd tomt utan några särskilda kvaliteter annat än dess strategiska läge mitt emot Uppenbarelsekyrkan i Midsommarkransen, står i dag ett bostadshus med 37 lägenheter. Husets mått påminner om lamellhusen högre upp på gatan, men Flora utmärker sig på två sätt: fasaderna är av trä och alla öppningar är franska balkonger. Cederträet ger byggnaden ett hantverksmässigt uttryck.

Känslan av ett hus som byggts på plats är stark och viktig. Valet att låta en enda vackert proportionerad fönstertyp gå igen i alla bostäder har gett huset en ovanligt solid och homogen karaktär. Den regelbundna fönsterrytmen ger byggnaden generalitet och ett tilltalande lugn.

Juryns kommentar

 

Väl genomförd, samtida arkitektur som inpassar sig fint i sitt sammanhang och både respekterar och kompletterar den befintliga stadsstrukturen. Byggnaden upplevs solid, harmonisk och välplacerad,ett hus som byggts med omsorg. Träfasaden, de gröna taken och solcellerna speglar vår tid.

Bilder

Ett flerbostads hus i trä med fönsterpartier i svart material, runt byggnaden finns andra byggnader i olika stil och grönska.
Foto: Michael Perlmutter/Belatchew Arkitekter
Ett flerbostadshus i trä
Michael Perlmutter/Belatchew Arkitekter
Ett flerbostadshus i trä, på markplan finns en servering.
Foto: Michael Perlmutter/Belatchew Arkitekter
En detaljerad bild på en byggnads översta våning, i fokus är träfasader och detaljerna runt fönster och längst med kanterna.
Michael Perlmutter/Belatchew Arkitekter
Ett flerbostadshus i trä vid en sluttande gata.
Foto: Michael Perlmutter/Belatchew Arkitekter

Fakta

Projekt: Flora
Typ av projekt: Flerbostadshus
Fastighet: Midsommarkransen 1:1/Brevstället 2
Adress: Cedergrensvägen 4
Stadsdel: Midsommarkransen
Byggherre: Sveafastigheter
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Uppdaterad