3. Förskolan Anna

Byggnad i rött tegel, framför byggnaden finns en lekpark i trä.
Foto: Lennart Johansson

En över ett hundra år gammal förrådsbyggnad har omvandlats till en förskola.

En av gasverkets förrådsbyggnader, byggd 1909, har gjorts om till en förskola. Huset har kompletterats på baksidan med en ny entré som också länkar samman den med Hjorthagshallen intill.

Länkbyggnadens gestaltning följer hallen vilket ger ett distinkt, men balanserat, möte mellan det gamla och det nya huset. Den främsta kvaliteten ligger dock i att förrådsbyggnaden tagits i anspråk för en publik funktion.

Juryns kommentar

 

Varsam upprustning av en kulturhistoriskt värdefull byggnad som tillsammans med en samtida tegelbyggnad bildar en genomtänkt komposition, väl anpassad till Gasverkets tegelarkitektur. Tillsammans med den intilliggande skolan och idrottshallen bildar förskolan en liten gårdsbildning. Ett charmigt och lättgillat projekt.

Bilder

En byggnad med rött tegel, framför
Foto: Lennart Johansson
Kortsidan av en lägre tegelbyggnad.
Foto: Vectura Fastigheter
Ett inglasat rum, en vägg är gjord av rött tegel.
Foto: Vectura Fastigheter
En vägg i svart tegel med fyra fönster, ovanför fönsterna sitter fem fågelholkar.
Foto: Vectura Fastigheter
Byggnad i rött tegel, framför byggnaden finns en lekpark i trä.
Foto: Lennart Johansson

Fakta

Projekt: Förskolan Anna
Typ av projekt: Förskola
Fastighet: Hjorthagens Idrottsplats 1
Adress: Gasverksvägen 10
Stadsdel: Hjorthagen/Norra Djurgårdsstaden
Byggherre: Vectura
Arkitekt: Visbyark

Så här röstar du

Bergsvåg
Flora
Förskolan Anna
Helix
Järvabadet
Kulturhuset
Medborgarhuset
Sergelhusen
Vårbergstoppen
Östermalms saluhall

Alla kan rösta via webb, mejl, sms och brev. Principen är en röst per person, mobilnummer och mejladress. Du måste lägga din röst senast den 27 maj.

Uppdaterad