4. Helix

Två torn i modern och trappande form, i förgrunden syns två bostadshus i äldre form.
Foto: Laurian Ghinitoiu

Ett torn som kan uppskattas både på avstånd och på nära håll.

Planerna för de två tvillingtornen lades fast i den stadsplan som staden genom Alexander Wolodarski skapade. Detaljplanen definierade tornens trappande form, vilken OMA:s arkitektur förvaltat väl.

De höga husen är synliga från stora delar av Stockholm, men viktigare ändå är tornens verkan på nära håll, i Birkastadens och Hagastadens intima stadsrum. Där gör principen med staplade kuber nytta, då de tillför byggnaden en mellanskala som gör att den trots storleken relaterar till bebyggelsen intill. Betongens krattade yta ger därtill en materialverkan som också den har verkan på långt håll.

Juryns kommentar

 

De båda tornen kompletterar Stockholm med arkitektur från vår tid och bidrar till en tydligare orientering i staden. Helix är intressant från långt håll men bidrar med sin arkitektur även på nära håll med sin varierande fasad, ton och materialitet. Arkitektur på hög internationell nivå som sätter Stockholm på kartan. Den är genomtänkt och konsekvent utfört.

Bilder

Två torn i trappform med stora glaspartier, runt om tornen finns varierande bebyggelse.
Foto: Laurian Ghinitoiu
Två torn i modern och trappande form syns ovanifrån, runt tornen finns varierande bebyggelse.
Foto: Laurian Ghinitoiu
Den mittersta delen av ett ett
Foto: Laurian Ghinitoiu
Två torn i modern och trappande form, i förgrunden syns två bostadshus i äldre form.
Foto: Laurian Ghinitoiu

Fakta

Projekt: Helix
Typ av projekt: Flerbostadshus
Fastighet: Helix 1
Adress: Torsgatan 81
Stadsdel: Hagastaden
Byggherre: Oscar Properties
Arkitekt: OMA

Uppdaterad