5. Järvabadet

Ett ovanifrånperspektiv av ett utomhus med tre pooler och fyra lägre hus, runt omkring badet finns grönska.
Foto: Antonius van Arkel

Järvabadet är skapad som en plats för simning, lärande och möten. Arkitekturen tar hänsyn till miljöerna runt badet.

Ett utomhusbad på Järvafältet har varit ett önskemål från boende i området ända sedan 1970-talet. Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta var de enda stadsdelarna i Stockholm som varken hade tillgång till strand- eller bassängbad. Ett annat mål med badet var att öka simkunnigheten i Järvaområdet. Anläggningen är vriden efter omkringliggande tegar. Byggnadernas placering och uttryck relaterar till Eggeby gård. Valen av träd är anpassade efter befintliga arter på Järvafältet.

De tre bassängerna ligger på olika nivåer och i den öppna gräsytan finns terrasser med sittmurar. Denna rumsliga avgränsning är balanserad mot kravet på överblickbarhet. Runt bassängerna och vid rörelsezoner finns platsgjuten betong som kontrasterats med trädäck och sittmöbler av trä. Under det skuggande skärmtaket finns konstgräs som en dörrmatta för smutsiga fötter. Hela anläggningen är omgärdat av sina byggnader samt ett böljande stålstaket.

Den främsta kvaliteten med Järvabadets arkitektur är att anläggningen förenar en grafisk skärpa i detaljer med en platsanpassad gestaltning av volymerna i sin helhet.

Juryns kommentar

 

Nya bassänger och en vackert utformad anläggning. Lärande och lek i en trygg och säker inramning. En lågmäld gestaltning som infogar sig i landskapet och möter omkringliggande bebyggelse med enkel ödmjukhet och samtidigt skapar en attraktiv målpunkt för boende runt Järvafältet.

Bilder

Tre utomhusbassänger,
Foto: Mikael Olsson
Låga svarta byggnader, framför är en stor yta i betong.
Foto: Mikael Olsson
En bred gång med en bänk i mitten, på ena sidan gången finns en bassäng, på den andra en låg svart byggnad.
Foto: Mikael Olsson
En låg svart byggnad med svart plåttak, framför byggnaden finns en lång bänk.
Foto: Mikael Olsson
Ett ovanifrånperspektiv av ett utomhus med tre pooler och fyra lägre hus, runt omkring badet finns grönska.
Foto: Antonius van Arkel

Fakta

Projekt: Järvabadet
Typ av projekt: Bad
Fastighet: Akalla 4:1
Adress: Eggeby gård, Järvafältet
Stadsdel: Tensta/Akalla
Byggherre: Stockholms stad/Fastighetskontoret
Arkitekt: AIX/LAND

Uppdaterad