6. Kulturhuset

En glasfasad, i den speglas hus i olika storlek.
Foto: Caroline Berg

En renovering har gett Kulturhuset ett tekniskt och miljömässigt lyft. Byggnaden kan nu fortsätta att vara en central mötesplats i Stockholm.

Kulturhusets omtalade renovering har till stor del varit tekniskt betingad. 155 ton av miljögiftet asbest och ett halvt ton av miljögiftet PCB har plockats ut ur huset. Men samtidigt har husets invändiga ytor snyggats upp och kompletterats. Synliga betongytor har blästrats och lagats, samtidigt som de ursprungliga undertaken rengjorts och kompletterats.

Renoveringen har också omfattat möbler, men de stora strukturella förändringar som huset varit med om, som spiraltrappans inklädnad och rulltrapporna, inte påverkats. Entrésituationen har dock förändrats så att Kulturhuset och Stadsteatern nu fått en gemensam entré från Sergels torg.

Juryns kommentar

 

En respektfull och skicklig upprustning som ytterligare lyfter fram Kulturhuset som en unik mötesplats i Stockholm. Ett projekt med ett pietetsfullt förhållningssätt till byggnadens ursprung och bevarande.

Bilder

Flera sittplatser och skärmar på svarta stativ, ovanför står "information" i neonbokstäver.
Foto: Johan Eldrot
En vägg i betong med text
Foto: Caroline Berg
Två rulltrappor inomhus.
Foto: Caroline Berg
En glasfasad, i den speglas hus i olika storlek.
Foto: Caroline Berg

Fakta

Projekt: Kulturhuset
Typ av projekt: Museum/Teater
Fastighet: Skansen 23
Adress: Sergels torg
Stadsdel: Norrmalm
Byggherre: Stockholms stad/Fastighetskontoret
Arkitekt: Ahrbom & Partner

Uppdaterad