7. Medborgarhuset

En fasaden klädd med gult tegel och genombruten med vertikala fönsterband.
Foto: Mattias Ek

Renoveringen av Medborgarhuset har gjort huset till mer av en helhet. Med stor försiktighet har platsen fått nya funktioner som entréer mot Götgatan och mot tunnelbaneplanet.

I Medborgarhuset har Söder sitt eget kulturhus. Men till skillnad mot det vid Sergels torg, ligger fokus här snarare på skapandet än konsumtionen.

Det har slitit på det mer än åttio år gamla huset, och den stora renovering som nu avslutats har varit välkommen. Antikvarisk försiktighet har stått i centrum, men några funktioner har samtidigt kunnat förbättras.

Framför allt har det tre lamellerna bundits samman så att huset nu fungerar bättre som en helhet. Det har också öppnats mot Götgatan och mot tunnelbaneplanet, och vissa fönsterbröstningar har sänkts för att skapa starkare relationer mellan ute och inne. Två nya strukturer har tillförts vilket gett mer uthyrningsbar yta.

Juryns kommentar

 

Upprustningen har lyft fram den ursprungliga arkitekturen och gjort byggnaden värdig sin plats. Med väl genomtänkta grepp kommunicerar byggnadens innehåll nu bättre och tydligare med sin omgivning. Subtila tillägg av nya funktioner och detaljer, med nya entréer och kopplingar samt fasadelement i material som koppar. Medborgarhuset blir på så sätt nu än mer tillgängligt för medborgarna och kan återta sin ledande roll på Medborgarplatsen.

Bilder

Entré till en byggnad i gult tegel, på båda sidorna av entrén finns trappor, ovanför entrén står det
Foto: Mattias Ek
En inomhusbassäng
Foto: Mattias Ek
En inzomning på en lamp
Foto: Mattias Ek
En rymlig idrottshall med grönt golv och markeringar i olika färger, på sidorna finns basketkorgar.
Foto: Mattias Ek
En fasaden klädd med gult tegel och genombruten med vertikala fönsterband.
Foto: Mattias Ek

Fakta

Projekt: Medborgarhuset
Typ av projekt: Annat
Fastighet: Medborgarhuset 1
Adress: Medborgarplatsen
Stadsdel: Södermalm
Byggherre: Stockholms stad/Fastighetskontoret
Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor

Uppdaterad