8. Sergelhusen

Ett kvarter med flera byggnader i olika färger.
Foto: Gustav Kaiser

Kvarteret mitt i city har i sin omvandling skapat mer plats för människan. Omvandlingen har gjorts genom att bygga vidare på den befintliga strukturen och komplettera det som redan fanns på platsen.

Omvandlingen av kvarteret Hästskon 12 är en av de största förändringarna i city på femtio år. Husen byggdes för en fix funktion och med ett mycket litet fokus på att samverka med stadsmiljön. Att bygga om dem så att de fungerar för dagens cityarbeten och samtidigt interagerar på ett tydligare sätt med stadens fotgängare var därför angeläget.

Det har nu öppnats för nya rörelsemönster och för fler verksamheter i gatuplan. Förändringarna rör många byggnader. Det nya huset på Hamngatan har fått en fasad av keramik och granit som antyder en liknande art-deco arkitektur vilken fungerar fint ihop med gatans övriga palatsliknande affärshus.

Husen utmed Malmskillnadsgatan har fått nya fasader och i hörnet Mäster Samuelsgatan-Malmskillnadsgatan står nu ett bostadshus med fasader av cederspån. Den röda paviljongen vid Hamngatan bryter ned skalan, medan det stora huset mot Sveavägen på det gamla husets stomme snarare tar de stora måtten till utgångspunkt för en repetitiv arkitektur med korsande diagonaler.

Juryns kommentar

 

Ett sobert, genomtänkt och oblygt tillägg som bidrar till en spännande transformation av centrala Stockholm. Genom att bygga vidare på den befintliga strukturen och komplettera med väl valda material och detaljering bidrar byggnaderna till att utveckla identiteten på platsen vilket ger potential att gjuta nytt liv i denna del av city.

Bilder

Två glansiga husfasader i olika färger med stora fönsterpartier.
Foto: Gustav Kaiser
Tre
Foto: Gustav Kaiser
Ett grönt tak på en byggnad i stadsmiljö
Foto: Gustav Kaiser
Ett kvarter med flera byggnader i olika färger.
Foto: Gustav Kaiser

Fakta

Projekt: Sergelhusen
Typ av projekt: Kontor med mera
Fastighet: Hästskon 12
Adress: Sveavägen med flera
Stadsdel: Norrmalm
Byggherre: Vasakronan
Arkitekt: Equator Stockholm/Marge Arkitekter

Uppdaterad