9. Vårbergstoppen

En spiraltrappa i betong som leder till en utsiktsplats.
Foto: Lennart Johansson

På nittio meters höjd har Vårberg fått en ny stadspark med utsiktsplatser för bland annat fågelskådning, lekplatser och nya entréer.

Den nittio meter höga Vårbergstoppen byggdes under 1960- och 70-talen upp av schaktmassor från tunnelbanebygget. Dåvarande stadsträdgårdsmästaren Holger Blom gav det konstgjorda berget dess u-formade gestalt och kullen var redan från början avsedd att användas för rekreation.

Men brister och problem gjorde platsen allt mindre använd, och avsikten med den omvandling som nu genomförts är att gjuta nytt liv i toppen. Förnyelsearbetet har föregåtts av en omsorgsfull analys av förutsättningarna, vilket förhoppningsvis kommer att ge god avkastning på de koncentrerade insatserna.

Till dessa hör bland annat utsiktsplatser för fågelskådning, en sinnligt utformad lekplats och nya entréer.

Juryns kommentar

 

En ny stadspark i Stockholms ytterstad som bidrar till att höja värdet av denna landskapsarkitektur, både funktionellt och kulturellt. Den erbjuder rofylldhet, utblickar och samvaro och är anpassad till den branta terrängen. Det är ett inspirerande projekt som lockar till lek, rörelse och kontemplation för både barn och vuxna. De gedigna materialen associerar till både miljonprogrammets robusta arkitektur och till samtida nytänkande.

Bilder

Ett stort klot med öppningar står på metallben utomhus i en park.
Foto: Lennart Johansson
En lekpark med flera rutschkanor och klätterställningar.
Foto: Solveig Edlund
Flera parkbänkar och bord i
Foto: Solveig Edlund
En rundformad gräsäng med en
Foto: Solveig Edlund
Figurer formade som sniglar i en park.
Foto: Lennart Johansson
En spiraltrappa i betong som leder till en utsiktsplats.
Foto: Lennart Johansson
I förgrunden finns en informationsskylt,
Foto: Solveig Edlund

Fakta

Projekt: Vårbergstoppen
Typ av projekt: Park
Adress: Vårberg
Stadsdel: Vårberg
Byggherre: Stockholms stad/Trafikkontoret
Arkitekter: LAND, Tyréns och Andrén Fogelström

Uppdaterad