1. Förskolan Kastanjen

Foto: Mattias Hamren

Mitt på Södermalm har en ny förskola byggts. På tomten finns en mäktig kastanj. Förskolans form har anpassats till detta stora vackra träd, och byggnaden ligger som ett T med trädet i fokus för gård och entré i sydost.

Den nätta tegelbyggnaden i Södermalms mitt tar vara på sin kuperade tomt och relationen till dess stora kastanj.

Kombinationen av omsorgsfullt valda material och en sammanhållen färgsättning ger byggnaden en sympatisk karaktär utan större åthävor.

Det ljusa kolbrända teglet och utformningen utan takfot ger arkitekturen en omisskännlig dansk prägel vilken fogar sig väl till omgivningens blandade bebyggelse.

Juryns kommentar

 

Projektet visar förståelse för platsens förutsättningar genom att byggnaden samverkar med tomten och anpassar sig till terrängen. Förskolan är välgestaltad och byggd med fina och väl utvalda material. Det befintliga kastanjeträdet skapar grön rumslighet och bidrar till projektets identitet. Kvalitativ arkitektur i kommunal regi.

Bilder

Del av fastighet i ljus färg. Framför trappan syns en trappa i trä och buskage.
Foto: Mattias Hamren
Ett stort rum utan några möbler.
Foto: Mattias Hamren
Foto: Mattias Hamren

Fakta

Projekt: Förskolan Kastanjen
Typ av projekt: Förskola
Fastighet: Hållkarlen 2
Adress: Fatbursgatan 36
Stadsdel: Södermalm
Byggherre: SISAB
Arkitekt: Max Arkitekter

Uppdaterad