10. Åkeshovs Arboretum

En lång träbänk i en park. Halva bänken är täckt av en
Foto: Ulf Lundin

Åkeshovs arboretum har rustats upp. Det är ett grönt rum för lärande som fungerar både som en park och som en entré till Judarskogens naturreservat.

Åkeshovs arboretum – en pedagogisk park – skapades till kulturhuvudstadsåret 1998. Det har nu fått en kraftfull upprustning med en slingrande platsgjuten stig, en välkomnade portal, en picknickplats samt många nya biotoper som vidgar den redan artrika miljön med såväl växter som insekter.

Dess kvaliteter ligger framför allt i att naturmiljön vid Judarskogen kompletterats med en väl gestaltad trädgård som uppmuntrar till ett lärande kring de många träd som berikat svenska parker.

Juryns kommentar

 

Ett pedagogiskt grönt rum för utflykt och lärande har fått en efterlängtad upprustning och ökad biodiversitet. En plats för naturen i staden och en plats till stadens invånare i naturen. Ett sinnrikt och lärande utbyte.

Bilder

Fyra kubformade lådor i träd i en park, foto.
Foto: Ulf Lundin
En gångbana i en park med
Foto: Ulf Lundin
En lång träbänk i en park. Halva bänken är täckt av en
Foto: Ulf Lundin

Fakta

Projekt: Åkeshovs Arboretum
Typ av projekt: Park
Adress: Åkeshovs gårdsväg
Stadsdel: Bromma
Byggherre: Trafikkontoret, Stockholms stad
Arkitekt: LAND Arkitektur

Uppdaterad