2. Kajplats 6

Flerbostadshus med ett mörkt rakt plåttak.
Foto: Michael Perlmutter

Utmed Liljeholmskajen reser sig Kajplats 6 med 26 våningar och är kajens högsta byggnad. Längst upp kommer du att hitta en restaurang med utsikt över Stockholm.

Kvartetten av höga hus vid Liljeholmens kaj är alla olika i sin arkitektur men förenas i sina mått. Med ett undantag: Kajplats 6 avslutas med en kvadratisk glaslåda högst upp.

Där ska en restaurang ta plats. Den allmänna nyttan och glädjen med en sådan verksamhet har motiverat avsteget, och den kommer med stor säkerhet också bidra till både byggnadens och stadsdelens identitet.

Lådan på taket – eller korken på flaskan om man så vill – är byggnadens mest specifika kvalitet. Gestaltningen är för övrigt ganska tillbakadragen, med de keramiska fasadernas relief som arkitekturens främsta särdrag. Den lilla variationen ger en stor och god helhetsverkan.

Juryns kommentar

 

Kajplats 6 är ett av fyra nybyggda höga hus längs vattenlinjen vid Liljeholmskajen. Det stora landskapsrummet vid Årstaviken ger utrymme att bygga på höjden och byggnaden har just genom sin höjd slanka och fina proportioner. Glasvolymen längst upp är en markör i form av en restaurang som skiljer ut detta hus från de andra i raden. Glädjande att allmänheten ges möjlighet besöka denna och blicka in över staden.

Bilder

Flerbostadshus med ett mörkt rakt plåttak.
Foto: Michael Perlmutter
Flerbostadshus med ett mörkt rakt plåttak.
Foto: Michael Perlmutter
Siluett av flera byggnader i olika höjd vid
Foto: Michael Perlmutter

Fakta

Projekt: Kajplats 6
Typ av projekt: Bostäder med mera
Fastighet: Lagringen 2
Adress: Sjöviksvägen 79-81
Stadsdel: Liljeholmen
Byggherre: JM
Arkitekt: Ripellino Arkitekter

Uppdaterad