3. Kärrtorps centrum

En ramp och trappa i utomhusmiljö med blå detaljer, foto.
Foto: Åke Eson Lindman

I Kärrtorps centrum möter du naturen och 50-talet. Senare tillägg blandas med nytt. Ett öppet torg har rustats upp och fått en uppdatering.

De främsta kvaliteterna med den ombyggnad som gjorts av Kärrtorpsplan är inte de nya tilläggen. Det är att dess befintliga kvaliteter nu framträder bättre än någonsin tidigare.

Till dessa hör inte bara 1950-talets anläggning, utan även naturen, liksom de insatser som gjorts också under 1900-talets senare del.

De tillägg som gjorts i form av sittplatser, terrasser, konstverk och skärmtak står i en sympatiskt lågmäld dialog med den erfarenhetsbaserade metodik som präglade de ursprungliga insatserna.

Juryns kommentar

 

De offentliga rummen är stadens viktigaste rum och det är därför viktigt att lyfta fram kvalitet i dessa i såväl innerstaden som ytterstaden. I Kärrtorps centrums uppdatering finns en fin balans mellan gammalt och nytt. Mötet med medborgarna och även med naturen är väl omhändertaget. Torget fortsätter att ha en viktig funktion i området.

Bilder

En
Foto: Lennart Johansson
En ramp och trappa i utomhusmiljö med blå detaljer, foto.
Foto: Åke Eson Lindman
Ett torg med rundade stenformationer på marken. Mitt på torget står ett försäljningsstånd och rundlar som går att sitta på, foto.
Foto: Lennart Johansson

Fakta

Projekt: Kärrtorps centrum
Typ av projekt: Centrum
Adress: Kärrtorpsplan
Stadsdel: Kärrtorp
Byggherre: Exploateringskontoret, Stockholms stad
Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor

Uppdaterad