5. Oxford/Kvartetten

Detaljerat foto av den nedre delen av en byggnad i modern stil.
Foto: Patrik Lindell

Vid Norra stationsparken i Hagastaden hittar vi två flerbostadshus med fasader i glas och aluminium. Husen är byggda ovanpå en tunnel och ställer därmed krav på låg vikt och ett ställningslöst byggande.

Kvarteren Oxford och Coimbra bildar tillsammans en kvartett med starka likheter men också vissa särdrag sinsemellan.

Karaktären ligger närmare företagsarkitekturens svala och rationella maskinestetik än bostadshusens traditionellt mjukare framtoning. Detta svarar inte bara mot platsens fordringar utan även mot förändrade ideal.

Husen i denna del av Hagastaden har alla påverkats av läget ovanpå tunneln, vilket krävt låg vikt och ett ställningslöst byggande.

Juryns kommentar

 

Ett exempel på vår tids stad och dess framväxt med nya uttryck för bostadsarkitektur. Byggnaderna kännetecknas av kvalitet, rytm, fasader med fina detaljer och tilltalande proportioner. Plåt är ett udda materialval för bostäder men plåtens ton knyter väl an till Stockholms färgpalett. En arkitektur som uppstått utifrån förutsättningar som kommer av byggandet över en tunnel.

Bilder

Två högre byggnader i samma färg
Foto: Patrik Lindell
En entré till ett flerbostadshus. Framför finns arrangerade planteringar, foto.
Foto: Patrik Lindell
Detaljerat foto av den nedre delen av en byggnad i modern stil.
Foto: Patrik Lindell

Fakta

Projekt: Oxford/Kvartetten
Typ av projekt: Bostäder
Fastighet: Oxford 1
Adress: Gävlegatan 36B
Stadsdel: Hagastaden
Byggherre: Wallin
Arkitekt: Wingårdhs

Uppdaterad