6. Parkhuset

Ett sexkantigt hus med träfasad och betongdetaljer mitt i ett bostadskvarter, foto.
Foto: Lennart Johansson

Vid Rosenlundsparken ligger det sexkantiga Parkhuset med 32 lägenheter. Byggnaden är ett åtta våningar högt lamellhus med fasad i trä. Högst upp finns en gemensam takterrass och en vinterträdgård.

Det sexkantiga huset i Rosenlundsparken är resultatet av en vunnen arkitekttävling. Det bygger på några få men robusta principer som tillsammans skapat ett ovanligt karaktärsstarkt flerbostadshus.

Genom att hela huset omfamnas av likartade balkonger, blir det övergripande intrycket mycket homogent. Det i nuläget monotona intrycket kommer att förändras då den planerade växtligheten tar fasaderna i besittning. Odlingslådorna är planterade med växter som ska reda sig själva i det utsatta läget.

Med sin trapetsform markerar huset sin särart jämfört med 60-talshusen intill. Byggnaden är en avslutad, välproportionerad helhet.

Juryns kommentar

 

Med sina brutna fasadlinjer skapas tilltalande proportioner i en fin volym som samverkar med balkongernas rytm och mötet med marken. De generösa och gröna balkongerna bidrar till en dialog med den omgivande parken. Husets varma träpaneler står i kontrast till den råa betongen men samverkar fint i materialmötet och skapar en spännande helhet. Byggnaden samspelar med den befintliga arkitekturen runt omkring men har sin egen identitet på platsen.

Bilder

Ett sexkantigt hus med träfasad och betongdetaljer mitt i ett bostadskvarter, foto.
Foto: Gustav Kaiser, Stockholmshem
Ett sexkantigt hus med träfasad och betongdetaljer mitt i ett bostadskvarter, foto.
Foto: Lennart Johansson
Ett sexkantigt hus med träfasad och betongdetaljer mitt i ett bostadskvarter, foto.
Foto: Gustav Kaiser, Stockholmshem
Ett sexkantigt hus med träfasad och betongdetaljer mitt i ett bostadskvarter, foto.
Foto: Lennart Johansson
Ett sexkantigt hus med träfasad och betongdetaljer mitt i ett bostadskvarter, foto.
Foto: Lennart Johansson.

Fakta

Projekt: Parkhuset
Typ av projekt: Bostäder
Fastighet: Libellen 1
Adress: Bjällbogatan 26-32
Stadsdel: Södermalm
Byggherre: Stockholmshem
Arkitekt: Vera Arkitekter

Uppdaterad