1. Bologna/Cederhusen

Höga hus klädda med träspån.
Foto: Anna Ervast Öberg

Cederhusen är ett av de största trähusprojekten i världen och Stockholms första stora flerbostadshus i massivträ. Bologna, som är det första färdiga kvarteret, har en hög, markerad sockelvåning och är helt klädd med spån.

Cederhusen är ett av de största trähusprojekten i världen i innerstadsmiljö med 245 bostäder och cirka 21 500 kvadratmeter ljus bruttoarea. Det är också Stockholms första stora flerbostadshus i massivträ vilket givetvis är av klimatekonomisk betydelse. Kvarteret Bologna är projektets första etapp. Även om husen avviker från Hagastadens gestaltningsprogram i fråga om material, ansluter de till principerna med hög och markerad sockelvåning och ett tydligt avslut uppåt. Genom att husen är klädda med spån på alla delar, blir intrycket också mycket homogent

Juryns kommentar

 

Cederhusen sätter en ny standard i Stockholm för vad ett trähus kan vara och hur det kan bidra till i Stockholm stadsbild. Stockholm präglas i hög grad av ljusa putsade fasader och Cederhusen är ett gott exempel på hur nya material kan samverka med stadens traditionella ton och utformning. Kvällstid bidrar belysning vid entréer, balkonger och gårdar med mänsklig värme. Byggnadernas utformning fungerar väl både på långt håll och på detaljnivå.

Bilder

Höga hus klädda med träspån.
Foto: Anna Ervast Öberg
Närbild snett nedifrån på höghus klätt med träspån.
Foto: Åke E:son Lindman
Höga hus klädda med träspån.
Foto: Åke E:son Lindman
Höga hus klädda med träspån.
Foto: Anna Ervast Öberg
Fyra höghus på rad med de två främre i plåt och de två bakre klädda med träspån.
Foto: Folkhem
Balkonger på högt hus klätt med träspån.
Foto: Åke E:son Lindman

Fakta

Projekt: Bologna/Cederhusen
Typ av projekt: Bostäder
Fastighet: Bologna 1
Adress: Ninni Kronbergs gata 8-10
Stadsdel: Hagastaden
Byggherre: Folkhem
Arkitekt: General Architecture

Uppdaterad