10. Villa Mälarhöjden

Villahusområde ur fågelperspektiv.
Foto: Christian Boo

Två nya, mindre flerfamiljshus har byggts på ömse sidor av den äldre villan i Hägersten.

Det allra mest intressanta med de två hus som byggts på ömse sidor om den gamla villan i Hägersten är att de byggts som byggemenskaper. De är alltså byggda i egen regi av de boende. Huset till vänster rymmer en större och en mindre lägenhet, medan det till höger är uppdelat på tre bostadsenheter. Arkitektkontoret som ritat husen har också varit drivande i arbetet med byggemenskaper i Sverige. Arkitekturen är reducerad men nätt i sina proportioner. Tillsammans med ursprungshuset bildar de nya byggnaderna en tydlig enhet, som flyglar till den äldre villan i centrum. Byggnadernas uttryck kontrasterar mot det befintliga och blir tydligt avläsbara som ett nutida tillägg.

Juryns kommentar

 

En fin utveckling av en villatomt har möjliggjort fem nya bostäder i samklang med områdets karaktär. En förtätning i den lilla skalan som genom två varsamt inplacerade flygelbyggnader tillsammans med den ursprungliga byggnaden bildar en fin ensemble. Trädgårdsytan har minskats men optimerats med intima och vackra gårdar som resultat.

Bilder

Två villor i ljusa träfärger längs gata.
Foto: Christian Boo
Tre villor i ljusa träfärger.
Foto: Christian Boo
Villahusområde ur fågelperspektiv.
Foto: Christian Boo
Snöklädd trädgård med utemöbler bakom trävilla.
Foto: Karin Kjellson

Fakta

Projekt: Villa Mälarhöjden
Typ av projekt: Bostäder
Fastighet: Birfilaren 1
Adress: Hägerstensvägen 320, Båtängsvägen 13 och Hökarvägen 20
Stadsdel: Hägersten
Byggherre: Brf Villa Mälarhöjden
Arkitekt: Theory Into Practice

Uppdaterad