2. Campus Birka

Ett högt punkthus i tegel i bakgrunder och ett lägre trähus i förgrunden.
Fotograf: Anders Bobert

Ett högre punkthus i tegel och två lägre lamellhus i trä har inneburit närmare 170 nya studentbostäder i Björkhagen.

Studentbostäderna i Björkhagen står på sin plats med självklar värdighet. Det spartanska programmet – 166 små studentbostäder – har format tre tydliga och klara volymer med arkitektonisk särprägel. Punkthuset med det uttrycksfulla teglet, ett ramverk i betong samt den välproportionerade helheten ger värde åt läsningen i alla skalor, där inte minst den bland punkthus så ofta ringaktade mellandistansen fått sina kvaliteter. De relativt låga lamellhusen är klädda i trä och har ett ramverk i trä som inramar den loftgång som även ger utrymme för social samvaro.

Juryns kommentar

 

Byggnaderna för studentbostäder är placerade på ett för området igenkännbart vis, punkthusen fritt och varsamt i naturen och lamellerna medvetet inplacerade längs gatan. Det ger plats för såväl befintlig vegetation som för nya funktioner. En fin materialhantering och detaljering som utstrålar omtanke och samspelar väl med omgivande bebyggelse på ett nytt sätt.

Bilder

Ett högt punkthus i tegel.
Foto: Anders Bobert
Ett högt punkthus i tegel i bakgrunder och ett lägre trähus i förgrunden.
Foto: Anders Bobert
Entré till tegelhus med loftgång ovanför.
Foto: Anders Bobert
Flervåningshus i trä under kvällstid med tänd ytterbelysning i loftgångarna.
Foto: Anders Bobert
Flervåningshus i trä med loftgångar och solpaneler på taket.
Foto: Anders Bobert
Ett högt punkthus i tegel i bakgrunder och ett lägre trähus i förgrunden.
Foto: Anders Bobert

Fakta

Projekt: Campus Birka
Typ av projekt: Studentbostäder
Fastighet: Regnbågen 3
Adress: Simrishamnsvägen 15 och Understensvägen 10 + 20
Stadsdel: Björkhagen
Byggherre: Stockholms studentbostäder/SSSB
Arkitekt: White Arkitekter

Uppdaterad