3. Drevkarlen 9

Trevåningshus i tegel med port mot gata.
Foto: Johan Fowelin

Tegelhuset från 1960-talet har byggts om invändigt och fasadernas ursprungliga kvaliteter har återtagits.

Kvarteret Drevkarlen 9 är ett hus från 1962, ritat av Backström och Reinus, och ursprungligen uppfört som ett så kallat pensionärshem. Huset byggdes på 1990-talet om till vårdboende, delvis på bekostnad av sina ursprungskvaliteter. I och med renoveringen återfår byggnaden sin ursprungsfunktion som seniorboende, det vill säga ett flerbostadshus med lägenheter för äldre. Ombyggnaden påverkar framför allt dess inre delar, men även fasadens ursprungliga kvaliteter har återtagits. Det är ett hus med betydande kvaliteter i sin ursprungsarkitektur som nu fått ett längre liv tack vare varsamma insatser.

Juryns kommentar

 

En robust och flexibel byggnad som visar på möjligheten att återanvända byggnader över tid. Med små medel har äldreboendet fått tillbaka sitt ursprungliga yttre samtidigt som närmiljön utomhus har utvecklats. Ett bra exempel på hur renovering av byggnader kan bidra med utvecklade funktioner som alternativ till rivningar och nyproduktion.

Bilder

Trevåningshus i tegel med dörr mot innergård.
Foto: Johan Fowelin
Trevåningshus i tegel med port mot gata.
Foto: Johan Fowelin
Trapphus sett nedanifrån uppåt med lampor i mitten.
Foto: Johan Fowelin
Innanför portingång med tegelvägg och hissdörr.
Foto: Johan Fowelin

Fakta

Projekt: Drevkarlen 9
Typ av projekt: Seniorboende
Fastighet: Drevkarlen 9
Adress: Artemisgatan 2
Stadsdel: Hjorthagen
Byggherre: Micasa
Arkitekt: Marge Arkitekter

Uppdaterad