5. Kabelverket 17

Höghus med 20 våningar och gult tegel.
Foto: Michael Perlmutter

Nästan 130 nya hyresrätter i Älvsjöstaden fördelade på tre byggnader: ett högt hus i gult tegel och två lägre byggnader i ljus betong och gult tegel.

Älvsjöstaden är ett stort utvecklingsområde som kommer att få mer än 1 700 bostäder samt verksamhetslokaler med mera då det står klart. Kabelverket 17 ligger längs Kabelverksgatan i områdets östra del. De 129 hyresrätterna är fördelade på tre byggnader, två lägre hus och ett högt hus i 20 våningar. Tillsammans bildar de, med den bevarade delen av Ericssons kabelfabrik, ett öppet kvarter. Husens placering och enkla former följer de befintliga industribyggnadernas riktning och form. De nya byggnaderna tar upp industribyggnadernas estetik genom det gula teglet, rutnätsmönstrade reliefer i fasad och generösa fönster med spröjs.

Juryns kommentar

 

Det höga huset med vinklad fasad och terrasser formar ett höghus med en egen karaktär. Väl bearbetade fasader i kombination med originell fönsterindelning bidrar till byggnadernas identitet. De tre byggnaderna landar fint på marken i en väl omhändertagen utemiljö.

Bilder

Höghus med 20 våningar och gult tegel.
Foto: Michael Perlmutter
Flervåningshus med platt tak och fasad i ljus betong.
Foto: Michael Perlmutter
Höghus med 20 våningar och gult tegel.
Foto: Michael Perlmutter
Tre flervåningshus på gatunivå mot innergård.
Foto: Michael Perlmutter
Flervåningshus med fasad av ljus betong.
Foto: Michael Perlmutter
Flervåningshus med fasad av gult tegel.
Foto: Michael Perlmutter

Fakta

Projekt: Kabelverket 17
Typ av projekt: Bostäder
Fastighet: Kabelverket 17
Adress: Kabelverksgatan
Stadsdel: Älvsjö
Byggherre: Familjebostäder
Arkitekt: AiX Arkitekter

Uppdaterad