6. Midsommarkransens grundskola

Skolbyggnad i fyra våningar med fasad i ljus sandstenskulör.
Foto: Thomas Henriksson

Midsommarkransens nya grundskola är väl inpassad bredvid den gamla brandstationsbyggnaden och får stor betydelse som stadsdelens huvudbyggnad.

Midsommarkransens nya grundskola för 1 000 elever visar på den prefabricerade betongens möjligheter att skapa uttrycksfulla fasader. Den ljusa sandstenskulören stämmer väl mot den äldre brandstationen i rött tegel som också ingår i skolan. Fasadernas djupa relief ger huset en massiv karaktär och befäster dess betydelse som stadsdelens huvudbyggnad. Entréerna utmärker sig med ljus betong vilket bidrar både till orienterbarhet och anknytning till brandstationens portiker. Den stora byggnaden är väl inpassad mellan brandstationen, som nu bland annat inrymmer matsal, och en kulle med bevarad vegetation. Den nya byggnaden har också fått detaljer som påminner om äldre skolbyggande, till exempel den analoga klockan och sexkantiga fönster vid entréerna.

Juryns kommentar

 

En byggnad som med sin utformning och placering tar plats som en viktig offentlig samhällsfunktion. Den gamla brandvagnshallen har, trots sin ringa storlek, fått en framträdande roll i sammanhanget. Byggnadens samverkan med parken bidrar till både skolgård och en förbättrad park vilket förstärker skolan som central plats i stadsdelen.

Bilder

Skolbyggnad i fyra våningar med fasad i ljus sandstenskulör med lägre tegelbyggnad framför.
Foto: Felix Gerlach
Trapphus med bred trappa, trädetaljer vid räcke och panoramafönster.
Foto: Felix Gerlach
Skolbyggnad i fyra våningar med fasad i ljus sandstenskulör med basketplan och breda trappor framför.
Foto: Felix Gerlach
Skolbyggnad i fyra våningar med fasad i ljus sandstenskulör.
Foto: Felix Gerlach
Trapphus i skolbyggnad med lusa träpaneler längs trappan och konstverk vid trappans början.
Foto: Felix Gerlach
Skolbyggnad i fyra våningar med fasad i ljus sandstenskulör.
Foto: Thomas Henriksson
Skolbyggnad i ftra våningar med skogsparti framför.
Foto: Thomas Henriksson
Skolbyggnad i fyra våningar med fasad i ljus sandstenskulör.
Foto: Thomas Henriksson

Fakta

Projekt: Midsommarkransens grundskola
Typ av projekt: Skola
Fastighet: Brandstegen 1
Adress: Bäckvägen 1
Stadsdel: Midsommarkransen
Byggherre: SISAB
Arkitekt: Tengbom

Uppdaterad