7. Skrönan

Fyravåningshus med översta våningen indragen och fasaden putsad i ljust sandfärgad kulör.
Foto: baraBild

Kvarteret består av sex hus i utkanten av Nockebyskogen. Rundade hörn och ljus kulör påminner om funkisens formspråk.

De sex husen i kvarteret Skrönan rymmer 114 kooperativa hyresrätter. Inom området finns även ett skifferklätt servicehus med gemensamhetslokal och återvinning. Bostadshusen tangerar funktionalismens formspråk med släta ytor och balkonger över hörn. Detta blir särskilt påtagligt i de södra husen vars rundade hörn ger dem en nätt elegans, något som förstärks av deras ljusare kulör. Husen har likt beställaren SKB:s många andra projekt gedigna entrépartier i ek. Den gemensamma utemiljön bjuder de boende på många möjligheter och bebyggelsen är väl förankrad i terrängen.

Juryns kommentar

 

En förtätning genom nya punkthus som följer en Stockholmstradition och samverkar väl med närområdet. Byggnaderna har en god volymhantering och fina detaljer. Entrépartier i trä välkomnar besökaren och rundade hörn i såväl fasad som balkonger ger byggnaderna en mjukhet. Byggnaderna bidrar till trygghet åt en tidigare mörk och bullrig plats.

Bilder

Fyravåningshus med översta våningen indragen och fasaden putsad i ljust sandfärgad kulör.
Foto: baraBild
Fyravåningshus med översta våningen indragen och fasaden putsad i ljust sandfärgad kulör.
Foto: baraBild
Fyravåningshus med översta våningen indragen och fasaden putsad i ljust sandfärgad kulör.
Foto: baraBild
Entréparti i ek.
Foto: Robin Hayes
I förgrunden flervåningshus i ljus kulör och i bakgrunden en lägre skifferklätt servicebyggnad.
Foto: Robin Hayes
Ljust flervåningshus med entréparti i ek.
Foto: Robin Hayes
Två ljusfärgade fyravåningshus med rundade balkonger mot skogsparti.
Foto: Robin Hayes

Fakta

Projekt: Skrönan
Typ av projekt: Bostäder
Fastighet: Åkeshov 1:1
Adress: Gustav III:s väg 101-119
Stadsdel: Bromma
Byggherre: SKB
Arkitekt: Brunnberg & Forshed

Uppdaterad