8. Teaterparken

Skatepark under betongbro.
Foto: Thomas Zaar

En upprustning av den äldre friluftsteatern har kompletterats med bland annat skatepark, lekplatser och nya promenadstråk.

Teaterparken är en upprustning av en äldre friluftsteater som nu fått nya tillskott såsom en skatepark för nybörjare, lekplatser, sittplatser och promenadstråk. Att naturen till stora delar lämnats orörd vittnar om att detta är en park som skapats i en tid med fokus på resurshushållning och miljöhänsyn. Amfiteatern utgår från platsens naturliga skålform och skådespelen kommer här att utspela sig med den nya staden som fond. Tilläggen är robusta och användarvänliga vilket gör att parken har goda förutsättningar att både bli flitigt använd och åldras väl.

Juryns kommentar

 

En fin omvandling av en tidigare till synes bortglömd och otrygg plats. Parken är lekfull och inbjudande med tillåtande och varierade kvalitéer för olika målgrupper. Här finns plats för både lek och picknick. I parkens mitt ligger friluftsteatern som utvecklats för att göra den användbar för olika sammanhang. Parken har vuxit fram genom en rik lokal medborgardialog.

Bilder

Skatepark under betongbro.
Foto: Thomas Zaar
Biljettlucka gjord av ribbat trä i parkmiljö.
Foto: Thomas Zaar
Amfiteater ur fågelperspektiv.
Foto: Thomas Zaar
Skatepark under betongbro.
Foto: Thomas Zaar
Amfiteater i parkmiljö.
Foto: Thomas Zaar
Lekplats i trä formad som båt och med flera rutschkanor.
Foto: Thomas Zaar

Fakta

Projekt: Teaterparken
Typ av projekt: Park
Stadsdel: Telefonplan
Byggherre: Exploateringskontoret, Stockholms stad
Arkitekt: Nyréns

Uppdaterad