Pågående hyresrättsprojekt

Hyresrättsprojekt där detaljplanen vunnit laga kraft och bygget är igång eller väntas starta inom kort.

Uppdaterad