Bild på en lärare som hjälper en elev.

Fler skolor för fler elever

Stockholm växer fort i takt med att fler bostäder byggs. Antalet elever i grundskolan ökar samtidigt. Staden måste därför skapa fler platser i grundskolan för att alla nya elever ska få plats.

Enligt nuvarande prognoser kommer Stockholms grundskolor att ha, jämfört med i dag, cirka 18 000 fler elever till år 2030 och 28 000 fler elever till år 2040.

Flera helt nya skolor behöver byggas och befintliga skolor kommer att byggas om och till för att klara att i rätt tid och på rätt plats se till att eleverna får bra skollokaler. Utbyggnaden av större skolkapacitet har givetvis hög prioritet. För att lyckas krävs en långsiktig planering och god samordning eftersom frågan berör många av stadens verksamheter.

En särskild funktion, SamS (Samordnad grundskoleplanering i Stockholm), har även inrättats på stadsledningskontoret för att effektivisera planeringen och arbetet för att underlätta och säkerställa samordningen inom staden.

Podden Stockholm växer

Uppdaterad