Hållbara och smarta lösningar

Stockholm ska vara en stad som får alla att växa, oavsett bakgrund eller bostadsort. Hållbara bostäder måste byggas, framkomligheten behöver förbättras och service måste utvecklas för att möta en växande befolkning med nya behov och förväntningar.

Områden med hållbarhetsprofil

Korta fakta

 • År

  2040

  är Stockholm fossilbränslefritt

 • Sedan år

  1990

  har utsläppen av växthusgaser halverats – från 5,4 ton/invånare

 • Miljöcertifierade

  177

  skolor i Stockholm redan 2015

Strategier för hållbarhet

Staden har en vision och ett antal övergripande dokument där hållbarhetsarbetet har sin utgångspunkt.

Uppdaterad