GrowSmarter

GrowSmarter är ett EU-projekt som avslutades 2019 och leddes av Stockholms stad. 12 smarta lösningar testades för minskad klimatpåverkan och energianvändning – för en hållbart växande stad.

I projektet samarbetade Stockholm och ytterligare sju europeiska städer med företag för att testa och utveckla smarta lösningar för en hållbar urban tillväxt. 

Två stadsdelar deltog i projektet, Valla Torg i Årsta och Slakthusområdet, två områden i förvandling och representativa för många europeiska städer.

I projektet ingick tolv smarta lösningar för energi, infrastruktur och transporter med målen energieffektivisering och minskad klimatpåverkan samtidigt som fler jobb skapas. 

Resultaten från projektet visar att det är fullt möjligt att både tekniskt och ekonomiskt energieffektivisera befintliga byggnader med 60 procent. För att minska transportutsläpp med 60 procent krävs en kombination av flera olika lösningar, till exempel automatiserad avfallshantering, elbilspool, förnybara tankställen och sensordata och AI för analys och styrning av trafik.

Om GrowSmarter

Projekttid: 2015 till och med 2019.

Projektet finansierades med 25 miljoner euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.Stockholms stad var övergripande projektledare och en av tre huvudaktörerna. Miljöförvaltningen ledde stadens arbete i projektet och flera förvaltningar och bolag deltog aktivt i arbetet.

I projektet deltog åtta europeiska städer i samarbete med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla 12 smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln var demonstrationsstäder och Cork, Graz, Porto, Valetta och Suceava följde och tog del av erfarenheter kring projektets hållbara smarta lösningar.

Projektets mål:

  • Förbättrad livskvalitet genom bättre mobilitet, boende och infrastruktur och samtidigt 1500 nya arbetstillfällen
  • Minskad energianvändning och minskade växthusgasutsläpp med 60 procent

Ladda ner slutrapporten och läs mer om projektet på GrowSmarters internationella webbsida:
www.grow-smarter.eu

Slakthusområdet och Valla torg

Boka ett studiebesök/Book a study visit

Kontakt

Gustaf Landahl

Coordinator GrowSmarter, Miljöförvaltningen

Lisa Enarsson

Projektledare GrowSmarter, Miljöförvaltningen

Sigrid Granström

Projektledare GrowSmarter, Miljöförvaltningen

Mika Hakosalo

Site Manager GrowSmarter Stockholm, Miljöförvaltningen

Uppdaterad