dcsimg

GrowSmarter – smarta urbana lösningar

GrowSmarter är ett EU-projekt som Stockholms stad leder och deltar i med 12 smarta lösningar i Årsta och Slakthusområdet – för en hållbart växande stad.

I projektet samarbetar Stockholm och ytterligare sju europeiska städer med företag för att testa och utveckla smarta lösningar för hållbar urban tillväxt.

Med tolv smarta lösningar för energi, infrastruktur och transporter är målet energieffektivisering och minskad klimatpåverkan samtidigt som fler jobb skapas.

De stadsdelar som deltar i projektet, Valla Torg i Årsta och Slakthusområdet, är två områden i Stockholm i förvandling och representativa för många europeiska städer.

Om GrowSmarter

GrowSmarter pågår i fem år och finansieras med 25 miljoner euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Åtta europeiska städer samarbetar med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla 12 smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln är demonstrationsstäder och Cork, Graz, Porto, Valetta och Suceava följer och tar del av erfarenheter kring projektets hållbara smarta lösningar.

Målet med projektet är:

  • Förbättrad livskvalitet genom bättre mobilitet, boende och infrastruktur och samtidigt 1500 nya arbetstillfällen
  • Minskad energianvändning och minskade växthusgasutsläpp med 60 procent

Läs mer om projektet på GrowSmarters internationella webbsida:
www.grow-smarter.eu

Slakthusområdet och Valla torg

Boka ett studiebesök/Book a study visit

Kontakt

Gustaf Landahl

Coordinator GrowSmarter, Miljöförvaltningen

Lisa Enarsson

Projektledare GrowSmarter, Miljöförvaltningen

Sigrid Granström

Projektledare GrowSmarter, Miljöförvaltningen

Mika Hakosalo

Site Manager GrowSmarter Stockholm, Miljöförvaltningen

Uppdaterad