Invigning av smarta lösningar för hållbara städer

I mitten av maj invigdes GrowSmarters smarta lösningar i Slakthusområdet. På plats fanns drygt 100 besökare, tre av stadens borgarråd och projektpartners som visade de olika lösningarna.

Städer möter många utmaningar – lösningar för hållbar urban tillväxt

”Intressant och spännande! ”
”Häftiga lokaler – kul att få se!”
"Det här behöver verkligen spridas och visas upp så fler får veta om projektet”

Intresset var stort och det var många positiva kommentarer bland de drygt 100 besökarna på invigningen den 15 maj 2018 av GrowSmarters smarta lösningar i Slakthusområdet. Till invigningen hade bland andra politiker, projektpartners, hållbarhets- och miljöansvariga från företag, organisationer och myndigheter bjudits in. Flera av de deltagande partners uppskattade också eventet som en möjlighet att ses och få ta del av varandras arbete, och kanske öppna upp för vidare samarbeten.

Under dagen lotsades besökarna runt till olika stationer i området där exempel från projektets smarta lösningar presenterades.

Slaktkyrkan – kärnan i projektet

Den ombyggda industribyggnaden och tidigare tarmrenseriet, numera klubb- och kulturverksamhet under namnet Slaktkyrkan, är själva kärnan i projektet. Fastighetskontoret har under renoveringen förvandlat den kulturhistoriska byggnaden till en energieffektiv byggnad med vår tids spjutspetsteknologi och stadens mest hållbara lösningar.

Att integrera modern teknik i kulturskyddade byggnader var en utmaning och det är just det som varit möjligt att pröva i den här byggnaden inom ramen för GrowSmarter. Förhoppningen är att kunna ta med erfarenheterna från det här projektet när andra kulturskyddade byggnader ska renoveras.

En viktig del i GrowSmarters arbete var att prova lösningar för energieffektivisering. L&T som ansvarade för energiarbetet under hela projektets gång har arbetat med att göra Slaktkyrkan till en smartare fastighet där el, värme och sol samverkar.

Datainsamling och bygglogistik för mobilitetslösningar

På flera platser i området sitter skyltar uppe som berättar om datainsamlingen. Sensorer och kameror från IBM och Facility Lab läste av anonymiserad data i realtid från bilarnas nummerskyltar och från förbipasserandes mobiler. Data samlades in för analys som sedan blev underlag för att ta fram lösningar för stadens infrastruktur, till exempel de stora trafikströmmar som bildas vid arenaevent. Syftet var att utveckla framkomligheten och skapa en bättre miljö.

I området låg Carriers bygglogistikcenter. Med centret som utgångspunkt kunde GrowSmarter testa lösningar för bygglogistik, gröna bränslen och signalprioritering för transportfordon. Målet var att minska miljöbelastningen med färre transporter och effektivisera materialhanteringen inom hela projektområdet.

Värmeåtervinning med öppen fjärrvärme

Vid Palmfeldt Center arbetade Stockholm Exergi med värmeåtervinning genom öppen fjärrvärme, som en viktig del i klimatarbetet. Byggnaden har ett stort värmeöverskott, cirka 5 GWh, vilket motsvarar uppvärmning av cirka 500 lägenheter/år. Från och med 2019 ska överskottet levereras in i fjärrvärmenätet istället för att släppas ut lokalt. Två nya värmepumpar i byggnaden ska täcka en stor del av det årliga värmebehovet i Slakthusområdet. I GrowSmarter ingick även öppen fjärrvärmelösning i samarbete med en datahall i Västberga och en livsmedelsbutik i Farsta.

Invigning av projektet

Katarina Luhr, miljöborgarråd, höll i själva invigningsceremonin tillsammans med Stefan Hansson, biträdande finansborgarråd och Daniel Helldén, trafikborgarråd. De berättade om stadens och projektets pågående arbete med att bli en hållbar och fossilbränslefri stad för alla.

– Att skapa en hållbar och smart stad är några de viktigaste frågorna som vi står inför. I Stockholm strävar vi efter att vara i framkant när det kommer till att använda teknik för att lösa urbaniseringens utmaningar, sa Katarina Luhr.

– År 2040 ska Stockholm vara en fossilbränslefri stad och dessutom världens smartaste stad. Digitalisering och ny teknik kan förenkla och förbättra för medborgarna och företagen samtidigt som det leder till utveckling av gröna lösningar. Målet med GrowSmarter är att göra just detta!

Om renoveringen av fastigheten

Stockholms stad har renoverat och utvecklat det gamla tarmrenseriet och dyngboden i Slakthusområdet för ny verksamhet. Huset som länge var en livsmedelsindustri är nu bli klubb- och kulturlokal med Slaktkyrkan som arrangerar konserter, utställningar, klubbkvällar, filmvisningar, företagsevent och mycket annat.

Byggnaden, som ligger på Rökerigatan, har ett stort kulturhistoriskt värde liksom många andra byggnader i Slakthusområdet som står för en framtida omvandling. Den stora utmaningen med projektet har varit att utveckla byggnaden för modern verksamhet och samtidigt bevara viktiga kulturhistoriska värden.

Mål och syfte:

  • Renovera en kulturbyggnad med smarta lösningar inom energi, kommunikation och hållbarhet
  • Ändra användningen från industriverksamhet till kommersiell verksamhet.
  • Bevara kulturhistoriska värden och samtidigt skapa en byggnad i energimässigt toppskick.

Ombyggnaden var en del av EU-projektet GrowSmarter och får stöd för att utveckla hållbara lösningar. Målet med projektet är att hitta smarta, kostnadseffektiva och skalbara tekniska lösningar, och att på sikt även andra före detta industribyggnader ska kunna rustas upp och utvecklas till en standard för hållbarhet som motsvarar kraven på dagens nybyggnationer.

 GrowSmarter - Slakthusområdet.pdf

Exempel på smarta lösningar

Kontakt

Mika Hakosalo

Site Manager GrowSmarter Stockholm, Miljöförvaltningen

Uppdaterad