Valla torg i Årsta

I Valla torg i Årsta arbetade Stockholmshem med ny teknologi och smarta lösningar när bostadsområdet kring Valla Torg i Årsta utvecklades till en modell för hållbar renovering och energieffektivisering.

Energieffektivisering och smarta lösningar

Årsta är en snabbt växande stadsdel i södra Stockholm. En viktig åtgärd i området är att minska energianvändningen när byggnaderna från 1960-talet renoveras.

Inom projektet installerades också smarta system för sophantering och utsläppen från transporter i området minskades. De boende i området fick även testa olika lösningar som bidrar till en hållbar livsstil.

Renovering av drygt 300 lägenheter

Stockholmshems drygt 300 lägenheter i Valla torg byggdes 1961 och var vid projektets början 2015 i behov av renovering. Husen genomgick därför en omfattande ombyggnad, parallellt med att de förseddes med den senaste beprövade tekniken inom energieffektivisering, inom ramen för GrowSmarter.

Utöver lösningarna i GrowSmarter så byttes även husens tekniska system för el, ventilation och värme, nya stammar för vatten och avlopp. Nya hissar och energisnål belysning installerades, nya tvättstugor byggdes och utemiljön har setts över. I lägenheterna blev det nya ytskikt, nya eller renoverade kök (hyresgästerna valde nivå) och nya badrum.

Exempel på smarta lösningar

Kontakt

Mika Hakosalo

Site Manager GrowSmarter Stockholm, Miljöförvaltningen

Uppdaterad