Sopsug

Sopsug i Norra Djurgårdsstaden
Sopsug i Norra Djurgårdsstaden

Avfallshantering med sopsug är användarvänligt och tillgängligt. Det bidrar till att minska den tunga trafiken genom området och ger en bättre arbetsmiljö för sophämtarna.

Idag finns sopsugsanläggningar på flera platser i Stockholm. Det finns flera fördelar med att transportera avfallet under marken. Dels minskar antalet tunga fordon intill bostadsområden vilket innebär att buller, avgaser och olycksrisken minskar.

Systemet är helt tillslutet och minskar därför risken med skadedjur och insekter och det släpper inte heller ifrån sig dålig lukt.

Uppdaterad