Biokol

Biokol
Biokol

Biokol framställs av stockholmarnas trädgårdsavfall. Biokol är en jordförbättrare på flera sätt.

Park- och trädgårdsavfall från Stockholm ska användas för att göra biokol. Biokolet har fantastiska egenskaper som jordförbättringsmedel och hjälper till att skapa ett grönare Stockholm. Dessutom minskar det mängden koldioxid i atmosfären. Vid produktionen av biokol får man också ut en gas som blir till värme till stadens fjärrvärmenät. Det är ett kretslopp som gynnar alla och bidrar till en hållbar stad.

Det får träd och andra växter att grönska samtidigt som det bidrar till att motverka klimatförändringarna.

Vill du veta mer om biokol?

Hållbara smarta lösningar

Uppdaterad