dcsimg
Gnosius av Marco Cueva.
Gnosius av Marco Cueva.

Ny offentlig konst

En procent till konst är det som gäller när staden växer. Enprocentsregeln anger att en procent av investeringskostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholms stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Stockholm konst ser till att det händer.

Stockholm konst

Stockholm får hela tiden nya konstverk på offentliga platser som gator, parker, bostadsområden, torg, förskolor och skolor samt stadens egna byggnader.

Stockholm konst är den avdelning i staden som hanterar processen som leder till att ny offentlig konst kommer på plats. Beställare är stadens förvaltningar och bolag. Konstprojekten bekostas av den så kallade enprocentsregeln som säger att en procent ska avsättas till konstnärlig gestaltning vid ny- om- och tillbyggnader i stadens egen regi.

Stockholm konst arbetar även med muralmålningar och tillfällig konst (som ges en tillfällig plats) i stadsmiljön. Stockholm konst köper också in konst som placeras på bland annat arbetsplatser och i skolor.

Aktuellt

"Skärpet" - en konstnärlig gestaltning för planket som omsluter Medborgarhuset under dess ombyggnation. Konstnär: Kristina Matousch
"Skärpet" - en konstnärlig gestaltning för planket som omsluter Medborgarhuset under dess ombyggnation. Konstnär: Kristina Matousch
Kirsten Ortwed förenar organiska och artificiella former i gåtfulla konstellationer. Hon har skapat en skulpturgrupp för Hjorthagsparken.
Kirsten Ortwed förenar organiska och artificiella former i gåtfulla konstellationer. Hon har skapat en skulpturgrupp för Hjorthagsparken.
Skulpturen Uppåt i Vårbergs centrum. Konstnär Beth Laurin
Skulpturen Uppåt i Vårbergs centrum. Konstnär Beth Laurin
Muralmålning vid Mosebacke Torg.
Muralmålning vid Mosebacke Torg. Konstnärer: Otávio och Gustavo Pandolfo
Muralmålning vid Mosebacke Torg.
Muralmålning vid Mosebacke Torg. Konstnärer: Otávio och Gustavo Pandolfo.
Detalj från muralmålning vid Mosebacke Torg.
Detalj från muralmålning vid Mosebacke Torg. Konstnärer: Otávio och Gustavo Pandolfo
Skulptural vattenpaviljong (Water Pavilion) på Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden.
Skulptural vattenpaviljong (Water Pavilion) på Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden. Konstnär Jeppe Hein
Skulptural vattenpaviljong (Water Pavilion) på Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden.
Skulptural vattenpaviljong (Water Pavilion) på Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden. Konstnär Jeppe Hein
"Optimistiska flygfiskar" på en 11 meter hög fasad på Grimstahallen, Konstgjutargränd 22 i Vällingby. Konstnär Carl Johan De Geer
"Optimistiska flygfiskar" på en 11 meter hög fasad på Grimstahallen, Konstgjutargränd 22 i Vällingby. Konstnär Carl Johan De Geer
"Optimistiska flygfiskar" på en 11 meter hög fasad på Grimstahallen, Konstgjutargränd 22 i Vällingby. Konstnär Carl Johan De Geer
"Optimistiska flygfiskar" på en 11 meter hög fasad på Grimstahallen, Konstgjutargränd 22 i Vällingby. Konstnär Carl Johan De Geer
En av skulpturerna i serien Gnosis. Konstnär: Marco Cueva
En av skulpturerna i serien Gnosis. Konstnär: Marco Cueva
En av skulpturerna i serien Gnosis. Konstnär: Marco Cueva
En av skulpturerna i serien Gnosis. Konstnär: Marco Cueva
En av skulpturerna i serien Gnosis. Konstnär: Marco Cueva
En av skulpturerna i serien Gnosis. Konstnär: Marco Cueva
Fågel, fisk och mittemellan i förskolan Fågelboet på Kanslersvägen 38 i Skarpnäck. Konstnär Maja Sten
Fågel, fisk och mittemellan i förskolan Fågelboet på Kanslersvägen 38 i Skarpnäck. Konstnär Maja Sten
Fågel, fisk och mittemellan i förskolan Fågelboet på Kanslersvägen 38 i Skarpnäck. Konstnär Maja Sten
Fågel, fisk och mittemellan i förskolan Fågelboet på Kanslersvägen 38 i Skarpnäck. Konstnär Maja Sten
Fågel, fisk och mittemellan i förskolan Fågelboet på Kanslersvägen 38 i Skarpnäck. Konstnär Maja Sten
Fågel, fisk och mittemellan i förskolan Fågelboet på Kanslersvägen 38 i Skarpnäck. Konstnär Maja Sten
"Ljudbänken" finns i Sätradalsparken, Lövsätragränd 53. Konstnär Catti Brandelius
"Ljudbänken" finns i Sätradalsparken, Lövsätragränd 53. Konstnär Catti Brandelius

Korta fakta

 • Enprocentsregeln tillkom

  1963

  då den klubbades igenom av stadens politiker. Den offentliga konsten – som alla har tillgång till – är en del av vårt demokratiska samhälle.

 • Enprocentssymbolen

  1 %

  tilldelas kommunala bolag, förvaltningar och byggherrar som följer enprocentsregeln i egenskap av beställare hos Stockholm konst.

 • 1 % är inte mycket, 2 % är

  100 % mer

  "Enprocentsregeln betyder mycket. Jag önskar den var mer generös". Citat: Gert Wingårdh, arkitekt.

1% till konst

Enprocentsregeln

1963 klubbade Stockholmspolitikerna igenom enprocentsregeln. Beslutet var ett led i arbetet för mer enhetliga normer och rutiner för beställningar av offentlig konst. Det blev starten för den konststad som Stockholm är idag, med konst som kommer till i takt med att det byggs om och nytt i vår gemensamma miljö. Konstanslaget är en regel – inte en rekommendation och regeln säger att en procent ska avsättas till konstnärlig gestaltning vid ny- om- och tillbyggnader i stadens egen regi.

Mer om enprocentsregeln på Stockholm konsts webbplats.

Konstprojekt

När Stockholm växer fylls staden med ny offentlig konst som kan upplevas av alla. Konsten placeras på allmän platsmark som torg, gator och parker. Skolor och förskolor, stadens fastigheter och bostäder som byggs av kommunala bostadsbolag får också konst. De flesta konstverken är unika, permanenta och platsspecifika, det vill säga producerade för en bestämd plats. Här är några exempel på konstverk som invigdes under 2017.

Kontakt

Joanna Persman

Press/kommunikation, kulturförvaltningen/Stockholm konst

Uppdaterad