dcsimg

Konst i skolor och förskolor

I sitt verk Rökning förbjuden! för Långbrodalsskolan tog Rebecka Bebben Andersson avstamp i sin egen skoltid och sitt tecknande då.

Konstprojekt

När Stockholm växer fylls staden med ny offentlig konst som kan upplevas av alla. Konsten placeras på allmän platsmark som torg, gator och parker. Skolor och förskolor, stadens fastigheter och bostäder som byggs av kommunala bostadsbolag får också konst. De flesta konstverken är unika, permanenta och platsspecifika, det vill säga producerade för en bestämd plats. Här är några exempel på konstverk som invigdes under 2017.

Uppdaterad