dcsimg

Social hållbarhet

Fyra ungdomar i samtal.

Det går bra för Stockholm, men det går inte lika bra för alla stockholmare. Ett socialt hållbart Stockholm är en sammanhållen stad där alla stockholmare ges goda möjligheter att förverkliga sina drömmar. Där välbefinnandet växer i takt med staden.

För att Stockholm ska vara socialt hållbart behöver alla stockholmare ha tillgång till levande och trygga livsmiljöer. För att uppnå den ambitionen ska det sociala värdeskapandet finnas med i alla faser av stadsutvecklingen och resurser riktas dit de behövs mest. Från översiktsplanering till detaljplanering, och i kontakten med byggaktörer, ska staden främja en socialt sammanhållen stad. De lokala behoven och stockholmarnas engagemang ska tas tillvara och ge riktning åt framtiden.

Som underlag för arbetet har Kommissionen för ett hållbart Stockholm tagit fram ett antal förslag på konkreta åtgärder för en socialt hållbar utveckling i staden.
Hållbarhetskommissionens rapporter

Uppdaterad