dcsimg
Illustration/skiss över bostadsområde med grönt gräs, träd och människor framför vita och gröna lägenhetshus

Stockholmshusen

Genom att förenkla processen där det går och tänka nytt där det behövs går det att skapa fler hyresrätter i Stockholm. Staden har därför samlat sina förvaltningar och bostadsföretag för att ta fram Stockholmshusen som ska vara hållbara, välritade och välbyggda hyresrätter som kan byggas snabbt, effektivt och till lägre byggkostnader.

Stockholmshusen

Stockholmshusen är ett samarbetsprojekt mellan de allmännyttiga bostadsbolagen, privata entreprenörer och stadens tekniska förvaltningar för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter med god arkitektur och höga krav på hållbarhet.

En effektiv planerings- och byggprocess

Stockholmshusen är en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter i Stockholm. För att lyckas med det arbetar bostadsbolagen och stadens förvaltningar gemensamt med hela processen från markanvisning till utformning av husen, handläggning, upphandling och byggnation. Ett effektiviserat arbetssätt kortar ledtider och kapar därmed kostnader.

Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder har tecknat avtal med tre byggföretag som ska bygga husen. Det innebär att det inte behövs nya upphandlingar för varje bygge.

Husen

Stockholmshusen är hus som kan varieras utifrån ett grundkoncept och som passar att byggas på platt eller lätt kuperad mark. Genom ett seriellt byggande skapas återupprepningseffekter som över tiden minskar kostnader i både planering och byggfas.

När tusentals lägenheter ska byggas krävs stora inköp vilket ger stordriftsfördelar. Detta tillsammans med en modern industrialiserad byggteknik gör att produktionskostnaden kan pressas ytterligare.

Stockholmshusen byggs efter de höga krav som ställs på nyproducerade hus. De är energieffektiva, tillgängliga och välplanerade. Förråden byggs i lägenheterna och det är plats för tvättmaskin i badrummen istället för dyrare lösningar med separat förråd och stora gemensamma tvättstugor.

Stockholmshusen kännetecknas av god arkitektur med en utformning som ansluter till Stockholms bostadsbyggnadstradition. Ett gestaltningsprogram har tagits fram utformningen. Men husen blir inte stöpta i en form, utan kommer att kunna anpassas till olika stadsplanemönster och omkringliggande bebyggelse.

Vissa igenkännbara element finns, som exempelvis en gemensam färgpalett på putsade fasader, förhöjd bottenvåning och tydliga entréer med sittbänk. Varje entrédörr pryds av ett särskilt Stockholmshushandtag, utformade av Charlotte Gyllenhammar, Dan Wolgers och Lena Cronqvist.

Illustration/skiss över grönt lägenhetshus framför gata, människor som cyklar och promenerar. Blå himmel.
Skiss/Illustration på ett brunt lägenhetshus, människa tittar uppåt mot en annan människa som står på en balkong
Illustration/skiss över bostadsområde med grönt gräs, träd och människor framför vita och gröna lägenhetshus

Kortfakta Stockholmshusen

  • God arkitektur med tidstypisk byggnadsutformning (år 2020), som varieras utifrån ett grundkoncept
  • Exteriör gestaltning anpassas till omkringliggande bebyggelse
  • Karaktärsstarka byggnader med vissa igenkännbara element
  • Lamellhus/punkthus, 4-8 våningar
  • Förhöjda bottenvåningar, vid behov vissa typer av lokaler
  • Välplanerade och yteffektiva lägenheter, 1-4:or
  • Rumshöjd mellan 2,5 till 2,7 meter
  • Förråd och tvättmaskin i lägenheterna, ej några gemensamma ytor
  • Högt ställda krav på hållbarhet. Ambitionsnivå miljöbyggnad silver.

Kontakt

Bengt Rehn

Projektledare, Svenska Bostäder

Uppdaterad