Illustration/skiss över bostadsområde med grönt gräs, träd och människor framför vita och gröna lägenhetshus

Stockholmshusen

Stockholmshusen är en viktig del i stadens arbete för att öka byggtakten och möta det stora behovet av fler hyresrätter

Om Stockholmshusen

Stockholmshusen är ett samarbetsprojekt mellan de allmännyttiga bostadsbolagen (Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder), privata byggentreprenörer och stadens tekniska förvaltningar för effektivt byggande av bygga tusentals nya hyresrätter med hög kvalitet i Stockholm.

En effektiv planerings- och byggprocess

Stockholmshus ska byggas snabbare, effektivare och till lägre produktionskostnader över tid. Det förutsätter en smidig, samordnad plan- och byggprocess med ett nära samarbete mellan alla aktörer. Genom att jobba parallellt med överlappande processer kan ledtider kortas och den totala tiden från idé till färdigt hus kan halveras från 8 till 4 år.

Den seriella produktionen i kombination med den stora volymen, ger både återupprepningseffekter och storstordriftsfördelar som minskar kostnaderna över tid och möjliggör lägre hyresnivåer än nyproduktion generellt. Dock är varje plats unik, både markförutsättningar och projektvolymen har stor betydelse för kostnaderna i det enskilda projektet.

Ramavtal har tecknats med tre entreprenörer som bygger husen. En ny upphandling ska göras 2020.

Husen

Stockholmhus är välritade hus med stor omsorg om detaljer och den omkringliggande bebyggelsen. Husen kan byggas i kombinationer av lamellhus och punkthus likväl som i kvartersbebyggelse, alltid i samklang med Stockholms byggnadstradition

Ett gestaltningsprogram ger riktlinjer för hur husen ska se ut utvändigt. Oavsett var de byggs. Karaktäristiska kännetecken är till exempel de välkomnande, träklädda entréerna med sittbänk, fönsteromfattningar med relief i putsen och dörrhandtag som utformats av tre konstnärer. Alla hus har också en markerad bottenvåning med en avgränsande skuggfris. Ett klassiskt arkitektoniskt grepp som ger stadskänsla.

Gestaltningsprogrammet har tagits fram i samarbete mellan bostadsbolagen, konceptarkitekter och Stockholm stads tekniska förvaltningar.

Förråd och tvättmaskin finns i lägenheterna istället för dyrare lösningar med separat förråd och stora gemensamma tvättstugor. Det minskar kostnaderna och bidrar till att en större andel av huset kan användas för lägenheter.

Hållbart byggande
Stockholmshus byggs efter de höga krav som staden ställer på nyproducerade hus i staden och planeras med omsorg om människorna som ska bo i dem. Husen byggs med ambitionsnivå Miljöbyggnad silver. Klimatsmarta tjänster, som bil- och cykelpool, kommer att erbjudas de boende i flera projekt.

Stockholmshusen, Karneolen - vy från gatan. Bild: Stockholmshem
Stockholmshusen, Karneolen - vy från gatan. Bild: Stockholmshem
Stockholmshusen, Karneolen - vy från gården. Bild: Stockholmshem
Stockholmshusen, Karneolen - vy från gården. Bild: Stockholmshem
Skiss/Illustration på ett brunt lägenhetshus, människa tittar uppåt mot en annan människa som står på en balkong
Illustration/skiss över bostadsområde med grönt gräs, träd och människor framför vita och gröna lägenhetshus

Kontakt

Bengt Rehn

Projektledare, Svenska Bostäder

Uppdaterad