Projekt Pågående

Vi byter ut träd på Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen

Brommaplan

Stockholms stad tar bort döda och skadade träd på sträckan Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen. Träden kommer att ersättas med nya friska träd.

Projektfakta

Många av lönnarna på sträckan Ulvsundaplan - Råckstarondellen är döda eller har svåra skador. Trädens livsmiljö har under många år försämrats, de har skadats på olika sätt och rötterna har inte längre plats för att växa. Detta har orsakat att träden har dött eller är döende.

I nuläget är flera av träden en trafikfara då de riskerar att släppa grenar på vägen eller gång- och cykelbanan. Därför tar vi bort de döda och skadade träden, bygger nya växtbäddar och planterar nya friska träd. Vi kommer också att beskära ett antal träd.

Arbetet sker i etapper efter Bergslagsvägen och Drottningholmsvägen. 

Aktuell sträcka mellan Ulvsundaplan och Råckstarondellen

Positiva effekter med biokol

De nya träden planteras i nya växtbäddar som fylls med en blandning av biokol och makadam. Biokol är kol som görs av till exempel kvistar och grenar och används vid odling. Biokolet håller vatten, näring och förbättrar syresättningen av marken vilket får träd och växter att växa bättre.

Tidplan

Vintern 2020-2021 planterades 45 nya träd på sträckan mellan Stora Mossen och Abrahamsberg. Bakom bullerplanket på Bergslagsvägen mellan Åkeshov och Ängbyplan planterades cirka 15 träd, som ersätter träd som tidigare tagits ner. Vi har även utfört beskärning av resterande träd på sträckan, vilket är vanligt underhåll av träden.

Under vintern 2021-2022 kommer vi att plantera ytterligare 8 träd som ersätter träd som tidigare tagits ner på sträckan mellan Abrahamsberg och Brommaplan.

Stockholms stads arbete med stadens träd

Stockholms stads trafikkontor ansvarar för stadens träd och har under många år arbetat med att utveckla växtbäddar för träd i gatumiljö.

Läs mer om arbetet med stadens träd

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad